Slide

NEPTUN-projektet

Et samarbejde om at styrke vandsektoren på tværs af den dansk-tyske grænse

NEPTUN-projektet er et dansk-tysk samarbejde om at udvikle og styrke vandsektoren. 22 partnere, heriblandt BlueKolding, er en del af projektet. Partnerne består af både universiteter, forsyninger, kommuner og erhvervsorganisationer fra begge sider af grænsen.

NEPTUN samler små- og mellemstore virksomheder på tværs af den dansk-tyske grænse med det formål at udnytte vækstpotentialet inden for vand-, spildevands- og klima-tilpasningssektoren.

NEPTUN henvender sig til virksomheder, som ønsker at udvikle – eller måske allerede har  – ideer til grønnere, mere effektive, digitale og dermed ressourcebesparende måder at læse vandrelaterede og klimamæssige udfordringer.

Projektet foregår fra 01. marts 2020 til 28. februar 2023.

Slutmålet er at løse nogle af fremtidens vand- og klimaudfordringer.

Læs mere om NEPTUN-projektet her

 

Hvad arbejder BlueKolding med lige nu i Neptun-regi?

Seneste skud på stammen i Neptun-samarbejdet er, at BlueKoldings problemstilling vedrørende fejltilslutninger ved nyudstykninger og ved kloaksepareringsprojekter er blevet valgt som innovationsprojekt i Neptun-regi med SDU som facilitator.

Konkret betyder fejltilslutninger, at der kobles regnvand på spilde­vandssystemet eller omvendt, at der kobles spildevand på regnvandssystemet. Ved både nye boligudstykninger og ved kloaksepareringsprojekter er vores erfaring, at der altid vil være omkring 10% fejltilslutninger, og det vil sige, at ved 1 ud af 10 ejendomme er der byttet om på spildevandsafledningen og regnvandsafledningen til BlueKoldings kloaksystem. Dette er meget ærgerligt, når vi nu har gjort os umage med at få anlagt et nyt og tæt kloaksystem, der skal aflede spildevand til renseanlægget og regnvand til det nærmeste vandmiljø/å-system, og det så kun sker korrekt med 90% af vandet fra boligerne.

Vi har svært ved at finde fejltilslutningerne i kloaksystemerne, og det er med denne baggrund, at vi deltager i innovationsprojektet. På nuværende tidspunkt er der fem private firmaer, der har vist deres interesse i at være med til at udvikle materiale til at finde de fejlkoblede ejendomme, og BlueKolding ser frem til samarbejdet og til at deltage i at finde en eller flere løsninger på problemet.

 

Neptun