Slide

Gode råd

Her på siden vil vi løbende skrive nogle gode råd til hvordan du kan hjælpe både dig selv og os med at passe på kloakken, undgå oversvømmelser og vandskader og i det hele taget bidrage til en sund, ren og klimasikker kommune – og en verden, hvor intet går til spilde.

Godt råd #1

Det er kun det, der kommer ud af dig (og så toiletpapir, selvfølgelig), der skal i toilettet

 

Noget af det allervigtigst, du kan gøre, er at sørge for, at kun det, du har spist eller drukket først (og så selvfølgelig toiletpapir), kommer i toilettet. Ingen vatpinde, ingen engangsvaskeklude, ingen kondomer, ingen hår fra hårbørsten eller hvad man nu ellers kunne fristes til at skylle ud.

Bummelum, bimmelim og toiletpapir – that’s it! Alt andet sætter sig nemlig fast i de pumper, der skal pumpe spildevandet ud til renseanlægget, og det betyder, at vi er nødt til at rense, reparere og i værste fald udskifte pumperne, når de bliver ødelagt. Det koster faktisk flere millioner kroner hvert år, og de penge kunne vi i stedet bruge til for eksempel at klimasikre Kolding.

Godt råd #2

Fedt hører hjemme i skraldespanden – ikke i køkkenvasken

 

Vi kender det alle sammen. Når frikadellerne er stegt, skal stegepanden vaskes af. Ind under hanen med den og fuldt knald på det varme vand.

Men det er en rigtig dårlig idé. For når fedtet fra panden bliver koldt, så størkner det og sætter sig fast i afløbet og i kloakrørene og med tiden er det med til at stoppe og ødelægge dem. Nede i kloakken bliver det blandet med alt det fra toilettet, og det giver virkelig store problemer.

Det samme gælder fritureolie og alle andre typer fedtstof, du bruger i køkkenet. Lad i stedet potter og pander køle af, tør det afkølede fedtstof af eller hæld det i en pose eller en brugt mælkekarton og smid det i skraldespanden.

Gode råd om skybrud, vandskader og oversvømmelser

Hvad gør BlueKolding?

BlueKolding arbejder i disse år på at renovere kloakkerne og opdele dem i to separate systemer: Ét til spildevand og ét til regnvand.

Når systemerne ikke er adskilte og begge slags vand løber i ét rør, så er det, at de voldsomme regnmængder kan få både regn- og spildevand til at stige op gennem kloakkerne og oversvømme kældre. Der er i øvrigt heller ingen grund til, at regnvandet skal ledes sammen med spildevandet til renseanlægget. Det kan sagtens blive ledt direkte tilbage til naturen.

Vi opdeler altså kloakkerne, så de kan håndtere regnvand og spildevand hver for sig, men vi gør mere end det. Vi bygger også store bassiner både over og under jorden, som kan holde de store vandmængder tilbage, indtil der igen falder ro over vejret, og der ikke er så meget tryk på systemet. Alt sammen for at klimasikre Kolding og undgå oversvømmelser.

Hvis skaden sker

Selvom vi er godt i gang med klimasikringen, sker det alligevel stadig, at nogle kældre bliver oversvømmet, når der er skybrud. Og så er det vigtigt at vide, hvad du skal gøre:

Hvis du bliver ramt af oversvømmelse, skal du kontakte dit forsikringsselskab. Der kan du få at vide, hvilke muligheder du har for at få rengjort og udtørret din kælder. Du kan også få vejledning om erstatning af inventar og bygningsdele, der eventuelt har lidt skade.

Håndtering af vand i kælderen

Det vand, der eventuelt løber op i din kælder, er en blanding af regnvand og spildevand. Det betyder, at der kan være bakterier i vandet, og derfor er der nogle ting, du skal være opmærksom på, hvis du skal håndtere det.

Du skal altid bruge handsker og anden beklædning, hvis du skal i kontakt med vandet, og du skal gå i bad bagefter. Genstande, der har været i direkte kontakt med vandet, bør du smide ud, og alt andet bør du gøre rent med desinficerende rengøringsmidler. Mennesker med nedsat immunforsvar bør ikke komme i kontakt med vandet.

Undgå oversvømmelser

Det er dit eget ansvar som husejer at holde kælderen fri for vand, mens alt over stueplan normalt er spildevandsselskabets forpligtelse. Denne ansvarsfordeling er generel for hele landet. Alligevel vil vi gerne høre fra dig, hvis du har haft oversvømmelser i kælderen. Vi gør nemlig alt, hvad vi kan for at forbedre kloaksystemet, så det kan klare de stigende regnmængder, klimaforandringerne medfører, og oversvømmelser helt kan undgås.

Derfor er det nyttigt for os at vide, hvilke områder der er ramt. Du kan også selv gøre dit til at undgå gentagne oversvømmelser, f.eks. ved at få monteret en såkaldt højtvandslukke eller en pumpe på kloakrørene, der forhindrer spildevandet i at komme ind i huset.

Hvis du har nogle afløb, der ikke bliver brugt, er det også en god idé at få dem afblændet helt.

Undgå vandskader

Du kan selv gøre meget for at forhindre oversvømmelser og vandskader i forbindelse med skybrud og kraftig regn. Sørg for eksempel for at holde husets tagrender rene, så regnvandet frit kan løbe i kloakken, fjern sand fra rendestensbrønde og hold ristene fri for blade og grene, så vandet kan løbe derned. Sørg også for at holde dine lyskasser rene. Du kan også overveje at få etableret en kælderpumpe.

Du kan finde flere gode råd til at klimasikre din bolig på klimatilpas.nu

Bliv advaret om voldsom regn

Brancheorganisationen Forsikring & Pension har lanceret hjemmesiden forsikringsvejret.dk og den gratis mobil-app ”Husets VejrAlarm”. Begge advarer dig, når skybrud eller storm truer din bolig, og giver tip til, hvordan du kan forebygge og håndtere skader.
Du får også adgang til en vejrkalender, der viser, hvordan vejret har været på lige præcis din adresse, og om der var tale om regulært skybrud eller blot kraftig regn.
Teknologisk Institut har lavet en animation, der viser og forklarer, hvad der sker ved kraftige regnskyl. Se animationen her