Slide

Om Bluekolding

Meld flytning, tilmeld PBS,
se dit forbrug og meget mere.

HVORFOR HEDDER VI BLUEKOLDING?


Vores navn er inspireret af
The Blue Economy, der handler om at skabe en verden, hvor intet går til spilde. En verden, hvor vi ikke alene genbruger og genanvender de ressourcer, vi udvinder og forbruger, men skaber og regenererer mere, end vi forbruger. Til gavn for både mennesker, økonomi, miljø og klima. 

VI RENSER SPILDEVANDET, OG …

The Blue Economy er endnu mere ambitiøs end begreber som The Green Economy og cirkulær økonomi. Dermed ikke sagt, at de to sidstnævnte begreber ikke giver mening, men de fokuserer på at gøre mindre skade på miljø og klima, end vi mennesker har gjort hidtil. The Blue Economy fokuserer på at gøre mere gavn.

Det er ikke længere nok at forbruge mindre og genanvende mere. Vi har allerede ødelagt så meget, at vi i stedet er nødt til at hæve ambitionsniveauet og stræbe efter at regenerere ressourcer. At skabe endnu mere, end vi udnytter og forbruger.

For BlueKolding betyder det, at vi ikke nøjes med at rense spildevandet, så det ikke skader det vandmiljø, det bliver ledt tilbage til. Vi udnytter den naturlige overskudsvarme i spildevand til at opvarme boliger og kontorer. Vi udnytter energien i det vand, der helt af sig selv løber gennem vores rør til at producere strøm. Vi udnytter de næringsstoffer, der er i spildevandet, til at producere gødning. Og hvem ved, hvad vi mere kan få ud af det vand, der indtil for bare få år siden blev betragtet som et bekosteligt problem? I dag ser vi det som et værdifuldt råstof. Og vi ser det som vores pligt at få mest muligt ud af det. Hvem ved, hvad det næste bliver …

 “For hvis vi skal sikre en leve- og bæredygtig verden for vores børn og børnebørn, er vi nødt til at være mere ambitiøse end nogensinde. Det er ikke nok at forbruge, ødelægge og spilde mindre, end vi hidtil har gjort. Vi er nødt til at skabe mere.”

FRA MINDRE SKADE TIL MERE GAVN


Derfor har vores strategi overskriften: Fra Mindre Skade Til Mere Gavn. Derfor har vi ikke bare bygget en kontor- og mandskabsbygning, der bruger mindre energi end den gamle, men en der producerer mere energi, end den bruger.

Derfor nøjes vi ikke med at rense spildevandet, så det ikke skader det vandmiljø, vi leder det tilbage til – vi udnytter processerne og resterne til at producere energi, der giver både el og varme til huse, virksomheder og busskure og gødning til oplandets marker. 
Du kan læse mere om vores energiproduktion her.

Blue Kolding_11
Blue Koldings administration og for-renseanlæg i Kolding Åpark 3.
I Stenderupskovene har BlueKolding etableret en turbine, der producerer strøm af det rensede spildevand fra rensenanlægget i Agtrup. Turbinebygningen er bygget, så den passer i naturen.

VI UPCYCLER SPILDEVAND OG VIDEN

 
Vi tror på, at alt, hvad vi gør, skal bidrage til en leve- og bæredygtig verden, hvor intet går til spilde. Vi er sat i verden for at beskytte vores fælles værdier, vandmiljøet og folkesundheden og for at kunne gøre det, arbejder vi med The Blue Economy, cirkulær tankegang og FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. 

Vi vil ikke nøjes med at mindske skaderne på naturen og klimaet. Vi vil vende udviklingen og hæve ambitionsniveauet fra mindre skade til mere gavn. Og vi vil inspirere andre til at følge med. Vi tror på, det kan lade sig gøre, fordi vi selv har gjort det.

Vi har udviklet os fra et traditionelt driftselskab med fokus på at gøre mindre skade på naturen og vandmiljøet til et moderne miljø-, energi- og klimaselskab, der gør mere gavn. Fra at rense spildevandet og sørge for, at det ikke gjorde skade til at upcycle, altså forædle og øge værdien af det og andre naturlige ressourcer til el, varme og andre nye ressourcer. Fra at tro på, at den, der lever stille, lever godt til at dele vores viden, idéer og resultater og dermed inspirere kunder, samarbejdspartnere og resten af verden til at følge vores eksempel. 

Når vi inspirerer andre ved at udbrede vores viden og metoder, øger vi værdien af vores løsninger. Jo flere, der gør det rigtige, jo større er effekten. Derfor taler vi også om at upcycle viden.

EN VERDEN, HVOR INTET GÅR TIL SPILDE

Og endda en verden, hvor vi skaber mere, end vi ødelægger og forbruger. Det er det, vi går på arbejde for hver eneste dag. Og det kan godt være, vi er Blue, eller blå om du vil, men vi er ikke blåøjede. Vi ved godt, at BlueKolding ikke alene kan redde verden. Men måske kan vores idéer og løsninger være med til det. 

Derfor gør vi alt, hvad vi kan, for at fortælle om vores måde at tænke og arbejde på og om vores idéer og løsninger, der skaber nye ressourcer ud af det, der i virkeligheden ikke burde hedde spildevand. For vandet er ikke spild. Der er masser af værdi og ressourcer i vandet, og dem skal vi udnytte. Og vi skal hele tiden arbejde på at blive endnu bedre til det. 

Vi deltager i masser af forskellige samarbejder både nationalt og internationalt. Vi tager imod besøgende fra andre lande og kontinenter, der gerne vil høre om vores måde at arbejde på, og vi deltager på konferencer i ind- og udland, når vi bliver inviteret til at fortælle om at skabe værdi ud af spildevandet. 

Det gør vi, fordi vi arbejder for en verden, hvor intet går til spilde. Og hvis vi mener det alvorligt, er vi nødt til at inspirere og hjælpe hinanden. På tværs af både kommune- og landegrænser.

Kollegiet ved havnen i Kolding
©2017 Palle Peter Skov
Studieboligerne i Kolding Åpark er opvarmet med overskudsvarme fra spildevand.

EN SUND, REN OG KLIMASIKKER KOMMUNE

Vi arbejder for en sund, ren og klimasikker kommune – og en verden, hvor intet går til spilde. Det lyder stort. Og det lyder ambitiøst. Og det er det også. Men det betyder ikke, at vi nedprioriterer det, vi oprindeligt er sat i verden for: Nemlig at sørge for, at vores kunder – Koldings borgere og virksomheder – kommer af med deres spildevand, og at det bliver renset, så det kan blive ledt tilbage i naturen. 

Men i dag ser vi spildevandet og rensningen af det som et middel til at producere el, varme og rent vand i stedet for at se det som et restprodukt, der skal skaffes af vejen. Og det virker!

 “Vi arbejder for en sund, ren og klimasikker kommune – og en verden, hvor intet går til spilde.

VISION

En sund, ren og klimasikker kommune – og en verden hvor intet går til spilde.

MISSION

At beskytte – og om muligt forbedre – vores fælles vandmiljø, værdier, sundhed og livsbetingelser. Det gør vi ved at klimatilpasse kommunen, fjerne og rense spildevandet og upcycle, altså forædle og øge værdien af, viden og naturlige ressourcer, så vi ikke alene gør mindre skade, men mere gavn. Til glæde for kommende generationer og til inspiration for resten af verden.

 

 PRINCIPPER

MONOPOL FORPLIGTER
Vores kunder er tvunget til at være kunder hos os. Det giver os en særlig forpligtelse til at gøre mest mulig gavn for deres penge – og til at fortælle dem, hvad de får for pengene både i lokalt og globalt perspektiv.

FRA MINDRE SKADE TIL MERE GAVN
Vi arbejder for at hæve både vores eget og andres ambitionsniveau, fordi det ikke er nok at bremse vores belastning af naturen og klimaet. Vi er nødt til at vende den.

HVIS DET IKKE KAN FORKLARES, KAN DET IKKE FORSVARES
Vores beslutninger og handlinger skal altid kunne forklares med udgangspunkt i vores strategi, vores kernefortælling og vores værdier.

HANDLING BAG ORDENE – ORD PÅ HANDLINGERNE
Vi gør, hvad vi siger – og vi fortæller, hvad vi gør, så andre har mulighed for at følge vores eksempler og bidrage til at vende udviklingen og gøre mere gavn.


Vi tror på, at alt, hvad vi gør, skal bidrage til en leve- og bæredygtig verden, hvor intet går til spilde. Vi er sat i verden for at beskytte vores fælles værdier, vandmiljøet og folkesundheden og for at kunne gøre det, arbejder vi med The Blue Economy, cirkulær tankegang og FN’s Verdensmål for Bæredygtig Udvikling. Vi vil ikke nøjes med at mindske skaderne på naturen og klimaet. Vi vil vende udviklingen og hæve ambitionsniveauet fra mindre skade til mere gavn. Og vi vil inspirere andre til at følge med. Vi tror på, det kan lade sig gøre, fordi vi selv har gjort det. Vi har udviklet os fra et traditionelt driftselskab med fokus på at gøre mindre skade på naturen og vandmiljøet til et moderne miljø-, energi- og klimaselskab, der gør mere gavn. Fra at rense spildevandet og sørge for, at det ikke gjorde skade til at upcycle, altså forædle og øge værdien af det og andre naturlige ressourcer til el, varme og andre nye ressourcer. Fra at tro på, at den, der lever stille, lever godt til at dele vores viden, idéer og resultater og dermed inspirere kunder, samarbejdspartnere og resten af verden til at følge vores eksempel. Når vi inspirerer andre ved at udbrede vores viden og metoder, øger vi værdien af vores løsninger. Jo flere, der gør det rigtige, jo større er effekten. Derfor taler vi også om at upcycle viden.

Fakta om BlueKolding

  • Vi ejer og driver de 5 renseanlæg, der er i kommunen.
  • Vi sørger for, at regn- og spildevand bliver ledt væk fra huse og virksomheder, renset og ledt tilbage til naturen.
  • Vi klimasikrer Kolding ved at etablere anlæg, der skal minimere risikoen for oversvømmelser fra stormflod, ekstremregn og fra kloakkerne.
  • Vi styrer og overvåger spildevandsanlæggene døgnet rundt.
  • Vi renoverer, udbygger og moderniserer kloaksystemet, så det både kan følge med kommunens vækst og de stadigt stigende regnmængder.
  • Vi er et selvstændigt aktieselskab 100 % ejet af Kolding Kommune.
  • Vi betjener næsten 100.000 kunder i ca. 34.500 husstande i Kolding Kommune.
  • Vi er ca. 50 engagerede medarbejdere.
VORES KERNEFORTÆLLING

BlueKoldings vedtægter

Herunder finder du BlueKoldings vedtægter. 

luftfoto