Slide

Spørgsmål & svar

Vi vil gerne gøre det så nemt som muligt for dig at være kunde hos BlueKolding. Derfor har vi samlet nogle af de mest almindelige spørgsmål og svar omkring opkrævning og betaling af vand, vandafledning og spildevandsafgift her. Så kan du finde svarene, når det passer dig.

Hvis du ikke finder det, du søger, er du altid velkommen til at skrive til vores økonomiafdeling på oekonomi@bluekolding.dk eller ringe til os på 7636 3637.

Fordi det faktisk er to helt forskellige ydelser, du betaler for. Vandværket sørger for, at du får rent vand i hanerne. BlueKolding sørger for, at du kan komme af med vandet igen, når det er brugt, og vi renser vandet, så det kan blive ledt tilbage i naturen. Du betaler kort sagt for vandet, både når det kommer ind i huset, og når det skal ud igen. Derfor har du én vandmåler, men du får to regninger. 
Hvis du bor i Christiansfeld, får du vand fra vores vandværk BlueKolding Vand. Læs om vandværket her.

Årsopgørelserne udsendes fra medio februar, efterhånden som de er klar.

Er man tilmeldt pbs, vil de fremgå af betalingsoversigten for marts måned.

Er du tilmeldt pr. mail, bliver årsopgørelsen fremsendt pr. mail i samme øjeblik som vi danner fakturaen. Vi opfordrer derfor til, at du går ind på vores selvbetjeningsside og får tilmeldt dig faktura via mail. Sådan gør du:
 Log ind på selvbetjeningen –  gå ind på siden “Tjek dine kontaktoplysninger”, kryds derefter boksen “Få din regning på mail”

Du finder selvbetjeningssiden her

På din årsopgørelse kan du se, hvor meget vand du har brugt, og om du har betalt for meget eller for lidt i aconto. Du betaler nemlig vandafledning på forhånd, og derfor indeholder årsopgørelsen også en acontobetaling for det næste halve år. Hvis du har betalt for meget i forhold til dit forbrug det seneste år, bliver beløbet trukket fra årets første rate. Hvis du har betalt for lidt, bliver det lagt til.

To gange årligt med betaling i marts og september.

Det kan der være flere årsager til:

 1. Hvis du har valgt at modtage post fra BlueKolding i din e-boks, sender vi ikke længere en papir-faktura til dig. Husk i stedet at holde øje med din elektroniske postkasse.
 2. Hvis du har meldt regningen fra BlueKolding til Betalingsservice, bliver pengene automatisk trukket på din konto og beløbet fremgår af din betalingsoversigt fra PBS.
 3. Hvis du har valgt at modtage fakturaer fra BlueKolding på din mail, så er det forklaringen på, at du ikke har modtaget en papir-faktura.

Hvis der er en såkaldt indbetalingslinje nederst på din regning, er du ikke tilmeldt PBS. Nederst på regningen finder du de oplysninger, du skal bruge, hvis du ønsker at melde regningen til PBS, så den bliver betalt automatisk fremover.

Det gør der, fordi der er tale om årsopgørelsen for sidste år. Samtidig er det betaling for første halvår i år, men det fremgår kun af den specifikation, som du har modtaget i februar eller marts.

Vi sætter dit forbrug, og dermed det, du skal betale aconto, efter sidste års forbrug. Hvis du er ny kunde sætter vi forbruget efter, hvor mange personer I er i husstanden. Hvis du betaler for meget eller for lidt i forhold til det, vi har fastsat, bliver det lagt til eller modregnet på din årsopgørelse.

Det gør du kun, hvis du har glemt at fortælle os, at du er flyttet. Det er vigtigt, at du aflæser din vandmåler og melder flytningen både til dit vandværk og til BlueKolding. Du hæfter nemlig for forbruget, indtil du har gjort det. Heldigvis er det nemt. Du kan melde flytning ved at klikke her

Hvis du har solgt din bolig, eller dit lejemål er udløbet, inden årsopgørelsen forfalder til betaling, skal du ikke betale. Du skal bare sørge for at melde flytningen hertil, og så modtager du en flytteafregning. Du kan melde flytning ved at klikke her

Det første, du skal gøre, hvis dit forbrug pludselig er blevet meget større, er at tjekke, om du har aflæst måleren rigtigt. Har du det, kan det øgede forbrug skyldes, at der er en utæthed et sted.

Det kan du også selv tjekke ved at lukke for vandet og se, om tandhjulene i din måler står stille. Gør de ikke det, når der er lukket for vandet, så er der en utæthed. Det kan f.eks. være et toilet, der løber, eller et rør, der er utæt. Hvis du har mistanke om, at der er en rørskade, så skynd dig at kontakte en VVS-installatør. Derefter bør du kontakte os, for der er mulighed for at få refunderet noget af forbruget, hvis det viser sig, at vandet ikke er løbet i kloakken, men er sivet ud et andet sted.

Hvis du ikke kan betale til tiden, så kontakt os med det samme på oekonomi@bluekolding.dk eller 76 36 36 37. Så hjælpes vi ad med at finde en ordning.

Første skridt er at ansøge Kolding Kommune om nedsivningstilladelse til alt regnvand på din grund.

Her kan du søge om at udtræde for regnvand.

Når du søger om nedsivningstilladelse ved Kolding Kommune, skal du samtidig tilkendegive, at du ønsker, at din ejendom udtræder for regnvand.

Når din ejendom kan udtræde for regnvand fra vores kloaksystem, kan du dermed få tilbagebetalt tilslutningsbidraget for regnvand for din ejendom. Det kræver blot, at du udfylder det vedhæftede skema og sender det retur. Du finder skemaet her.

Alle andre postnumre end 6000 skal sende en mail til: anmj@bluekolding.dk

Alle med postnummer 6000 skal sende en mail til: inhe@bluekolding.dk

Bemærk, at din ejendom skal være 100 % afkoblet fra vores kloaksystem, for at du kan få tilbagebetalt tilslutningsbidraget. Det betyder, at alt regnvand og drænvand skal holdes på egen grund, herunder også omfangsdræn rundt om bygninger.  

Følgende tag- og overflader skal håndteres inde på din egen grund: 

 • Indkørsler
 • Hustage
 • Garage
 • Carport
 • Skure
 • Terrasser
 • Andre befæstede arealer.

Det er vigtigt, at du via færdigmeldingen af nedsivningsanlægget til Kolding Kommune dokumenterer, at regnvandet fra disse overflader holdes inde på din egen grund. Ellers må BlueKolding ganske enkelt ikke tilbagebetale dit tilslutningsbidrag.

Når du eller din kloakmester færdigmelder dit nye regnvandsanlæg til Kolding Kommune, skal du sende en tegning med, der viser, hvor det nye regnvandsanlæg er placeret inklusiv kloakbrønde, kloakledninger, riste, aco-dræn, omfangsdræn, tagnedløb og lignende. Du kan få en autoriseret kloakmester til at lave tegningen.

Kolding Kommune sender din færdigmelding videre til BlueKolding, og du får så en servitut om udtræden for regnvand samt en fuldmagt fra landinspektørfirmaet Geopartner om tinglysning af servitutten på din ejendom. Når Geopartner har underskriften på servitutten og fuldmagten, kan vi tilbagebetale pengene med det samme. Vi betaler for tinglysning af servitutten på din ejendom.

Pt. kan du få 31.358 kr. incl. moms tilbagebetalt i regnvandstilslutningsbiddrag.

Du skal altså nu:

 1. Vente på din nedsivningstilladelse fra Kolding Kommune
 2. Etablere dit nye regnvandsanlæg
 3. Færdigmelde regnvandsanlægget til Kolding Kommune, der herefter kan give en tilladelse til udtræden for regnvand fra vores kloaksystem.
 4. Vente på din servitut om udtræden samt fuldmagten fra Geopartner
 5. Herefter finder tilbagebetaling sted.
Der er problemer med rotter mange steder i Kolding Kommune. Selvom rotterne som regel er i kloakken, er det ikke BlueKolding, der håndterer henvendelser om rotter, men Kolding Kommune. Hvis du har problemer med rotter, eller bare ser nogle – død eller levende, har du faktisk pligt til at anmelde det. Det kan du gøre på borger.dk  her, eller på Kolding Kommunes hjemmeside her.

Og så får du lige et godt råd med på vejen: Hvis du vil forhindre rotterne i at trænge ind i dine kloakker og dit hus fra hovedkloakken, kan det være en god idé at anskaffe en rottespærre. Rottespærren er en klap, som ganske enkelt lukker røret af for rotter, og sådan en kan en kloakmester hjælpe dig med.

Hvis du som som repræsentant i en grundejerforening eller lignende skal lade et privat fælles kloakanlæg overgå til BlueKolding, skal du have styr på følgende retningslinjer: BlueKoldings-retningslinjer-for-overtagelse-af-privat-kloak.pdf

Uanset skadens omfang og mulige årsag opfordrer vi til, at du anmelder skaden til dit eget forsikringsselskab. I nogle tilfælde vil dit eget forsikringsselskab erstatte skaden i første omgang. Hvis det herefter konstateres, at BlueKolding er erstatningsansvarlige, vil dit forsikringsselskab kunne kræve tilbagebetaling fra BlueKoldings forsikringsselskab. Dit forsikringsselskab kan i visse tilfælde helt afvise skaden iht. forsikringsbetingelserne.

Tilsvarende anmelder BlueKolding for god ordens skyld altid en eventuel skade til sin såkaldte entreprise-ansvarsforsikring, også selvom BlueKolding ikke umiddelbart er ansvarlig for den skete skade. I forbindelse med skader ved entrepriser, skal den udførende entreprenør ligeledes anmelde skaden til sin erhvervsansvarsforsikring

Hvis du fremkommer med et krav, som ikke er omfattet af din egen forsikring, må kravet rettes skriftligt over for BlueKolding inkl. relevant dokumentation (skadens økonomiske omfang, billeder, evt. afvisning fra eget forsikringsselskab m.v.). Herefter udfærdiger BlueKolding en skadesanmeldelse til forsikringsselskabet, som vil tage kontakt til dig, og forestå den videre korrespondance

Hvis forsikringsselskabet vurderer, at BlueKolding er ansvarlig for skaden, vil skaden blive erstattet af den tegnede forsikring. Hvis forsikringsselskabet vurderer, at BlueKolding ikke er erstatningsansvarlig, vil skaden ikke blive erstattet af forsikringsselskabet, og BlueKolding må heller ikke yde erstatning.

Uanset hvor ansvaret for en skade bliver placeret, betaler BlueKolding ikke en eventuel selvrisiko.

Når vi renoverer kloakkerne, eller anlægger nye, er det nogle gange nødvendigt at afspærre veje og blokere adgang til private indkørsler og garager i kortere perioder. Vi, og vores entreprenører, er meget opmærksomme på de gener, det medfører, og derfor gør vi alt, hvad vi kan for, at eventuelle afspærringer, omkørsler og lignende bliver af så kort varighed som overhovedet muligt. Vi bestræber os også altid på at varsle eventuelle afspærringer i så god tid som muligt, så du har mulighed for at indrette dig efter dem, mens de står på. Det gælder eksempelvis opladning af din elbil, hvis du i nogle dage ikke kan komme til at oplade den derhjemme, fordi adgangen til din indkørsel er spærret. BlueKolding yder dog ikke erstatning eller kompensation for de dage, du kan være nødt til at finde alternative opladningssteder, ganske som vi (eller andre, i øvrigt) ikke yder kompensation for et eventuelt ekstra el- eller brændstofforbrug, hvis du er nødt til at køre en omvej på grund af vejspærringer og omkørsler.