Slide

BlueNews nr. 3 – efterår 2022

Meld flytning, tilmeld PBS,
se dit forbrug og meget mere.

Nr. 3, efterår 2022

Velkommen til BlueKoldings tredje eksterne nyhedsbrev

Kære læser,

Velkommen til BlueNews, der er fyldt med gode historier om BlueKoldings projekter og vores arbejde for en verden, hvor intet går til spilde. Nyhedsbrevet henvender sig til alle interesserede, hvad end du er kunde, samarbejdspartner, kollega eller bare alment interesseret i BlueKolding og branchen generelt.

Har du idéer eller kommentarer til nyhedsbrevet? Så send en mail til tue@bluekolding.dk 

Med spildevand kan vi hjælpe den grønne omstilling på vej

I øjeblikket arbejder BlueKolding med et projekt, der går up på at fjernvarmeforsyne Sønder Stenderup og Sdr. Bjert med fjernvarme via en varmepumpe placeret på Centralrenseanlægget. En varme, der ikke findes mere bæredygtigt, og som vi i årtier har udledt på bunden af Lillebælt.

Energien i vores spildevand har faktisk en størrelse, så den også kan forsyne ”bag ud” i fjernvarmenettet, dvs., så Kolding også kunne få glæde af den. Men hvorfor er det så svært at få gjort, når nu alle skriger efter at få erstattet gas- eller oliefyret med noget andet?

 

Det vil jeg forsøge at forklare her:

Store dele af Trekantområdet er fjernvarmeforsynet med overskudsvarme fra industrien. Industrien er her Shell Raffinaderiet, Energnist (et affaldsforbrændingsselskab) og Skærbækværkets flisfyring.

I TVIS-systemet (Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S) er der i dag varme nok til at forsyne Trekantområdet, og hvis vi skal ind med BlueKoldings spildevandsenergi, vil det hovedsageligt være varme fra Skærbækværket, vi skal fortrænge.

Skærbækværket benytter træflis som brændsel, og prisen på varme fra værket er relativ lav. Dog må der forventes højere priser på træflis, og det kan komme til at betyde noget for rentabiliteten i varmepumpeprojektet.

Vores indledende økonomiske beregninger viser desværre ikke positiv selskabs- og samfundsøkonomi i at forsyne med varme via spildevand til TREFOR nettet via TVIS. 

Varmeforsyningsloven siger, at varmeforsyningsselskaberne ikke må lave løsninger, der risikerer at gøre det dyrere for forbrugerne. Og når gevinsten ved at producere fjernvarme på spildevandsvarmepumpen er begrænset eller dyrere sammenlignet med Skærbækværkets flisafbrænding, bliver det ulovligt at lave den ellers 100% bæredygtige og grønne varmepumpeløsning.

Per Holm
Per Holm, adm. direktør i BlueKolding

BlueKolding arbejder videre med projektet
Det kan dog vise sig, at spildevandsvarmepumpen også vil fortrænge produktionen fra andre forsyningsanlæg. Hvis dette er tilfældet, vil gevinsten givetvis være større. Denne viden kræver dog, at der udarbejdes en energisimulering for hele TREFORs system.

En mulighed, for at dette kunne blive realiserbart, er, at man f.eks. har planer om at reducere eller lukke Skærbækværket, eller at man har behov for ny produktionskapacitet – f.eks. grundet udvidelser af TVIS’ forsyningsområde.

BlueKolding har en aftale med TVIS, TREFOR og Kolding Kommune om arbejde videre med at udnytte al potentialet i spildevandet. Det første møde i sagen er afholdt, og det næste kommer inden for de næste to uger.

Hvis politikerne ønsker en grøn omstilling, bør en 100% grøn og bæredygtig løsning, som varme lavet af spildevand, have forrang foran andre og mindre bæredygtige varmekilder. Grøn omstilling koster, og vi må alle sammen bidrage – særligt nu.

Per Holm, adm. dir. BlueKolding den 29. september 2022

Hvor arbejder vi?

På BlueKoldings hjemmesidemenu finder du punktet ”Her arbejde vi”. På siden kan du holde øje med vores aktuelle projekter i hele Kolding Kommune. Du kan se, hvor vi arbejder, hvad vi laver, hvor længe det varer, og hvorfor vi gør det. Og så finder du kontaktoplysninger på den ansvarlige for alle projekter, så du altid kan få mere at vide, hvis du har brug for det.

Du finder siden lige her: https://bluekolding.dk/prj/

Regnvandsbede gemte på genstande fra 2. Verdenskrig

På Snerlevej er BlueKolding ansvarlig for etableringen af regnvandsbede. Under anlæggelsen af bedene kom en række interessante ting op til overfladen. Flere tyske militærhjelme sammen med andre genstande fra 2. Verdenskrig dukkede pludselig frem i mulden.

Graveholdet tog i første omgang tingene til side, hvorefter BlueKoldings sikkerhedsansvarlige, Jesper Baumann, kontaktede selskabets kommunikationsmand, Søren Kjær Rasmussen, som tilfældigvis har en baggrund som 2. Verdenskrigs-historiker. Efter en kort besigtigelse herskede der ingen tvivl om, at der faktisk var tale om genstande fra besættelsen. Udover hjelmene dukkede en bajonet, ampuller, spritflasker, patroner og en tysk bog også op af hullet.

BlueKolding graver i en tysk militærlejr

Det er ikke hver dag, der dukker krigsmateriel frem i forbindelse med BlueKoldings anlægsprojekter, men det er egentlig ikke så underligt, at graveholdet stødte på noget netop på Snerlevej – regnvandsbedende bliver nemlig anlagt lige der, hvor der lå en stor tysk militærlejr under besættelsen. Flere tusinde tyske soldater nåede at bo i lejren, og det giver derfor mening, at der stadigvæk findes spor i området.

Hvordan hjelmene er endt i et hul sammen med medicin-ampuller og spritflasker, kan man kun gisne om, men et bud fra Søren Kjær Rasmussen er, at nogle af soldaterne simpelthen har valgt at tømme medicinskabet, barskabet, holde en fest og så smide deres militære habengut ad Pommern til ved krigens afslutning: ”På et tidspunkt har de her folk vidst, at krigen var tabt, og at de nu skulle hjem til et sønderbombet Tyskland. Man forstår jo egentlig godt, at de ville ’stives af’ med en sidste fest, inden de tog den lange tur hjem”, siger Rasmussen.

Nu på museum

Efter fundet af genstandene tog BlueKolding kontakt til de relevante museumsmyndigheder. På baggrund af dette kom der en aftale i stand med Museum Kolding, som tog imod effekterne og udstillede en del af dem i deres lokaler på Staldgården, som rummer en flot udstilling om Kolding under besættelsen.

Vind en lækker gavepose

I hvert nummer trækker vi lod om en lækker gavepose med BlueKolding merchandise. Alle, der abonnerer på nyhedsbrevet, er med i lodtrækningen, og vinderen får direkte besked via e-mail. På billedet ovenover kan du se, hvad der blandt andet gemmer sig i gaveposen.

BlueKoldings arbejde med opsporing af fejltilslutninger med i nyt forskningsprojekt

BlueKolding har deltaget i et forskningsprojekt om nye metoder til opsporing af fejltilslutninger ved private ejendomme. Fejltilslutning betyder, at der inde på en ejendom (boliggrund) er byttet om på spildevands- og regnvandskloakken.

Ved en ejendom, der er fejltilsluttet, betyder det, at der ledes spildevand fra wc’er, køkkenvask, bad mv. fra boligen direkte ud i nærmeste vandløb eller til et regnvandsbassin i stedet for at blive ledt til renseanlægget. Udledning af spildevand til vandmiljøet er meget uhygiejnisk, og det er heller ikke godt for dyrelivet. Omvendt er det dyrt og unødvendigt at rense regnvand på et spildevandsanlæg. Det giver derfor god mening at finde fejltilslutningerne og få dem udbedret, så regnvand fra en bolig bliver afledt til BlueKoldings regnvandssystem, og spildevand fra boligen kan blive afledt til BlueKoldings spildevandssystem.

Nye metoder
De nye metoder til opsporing af fejltilslutninger blev afprøvet ved to boliger i Kolding Kommune, hvor BlueKolding i forvejen vidste, at der var tale om fejltilslutninger. På kortet herunder ses de to ejendomme. De blå streger viser regnvandskloakken, og de røde streger viser spildevandskloakken. Kortet viser, at begge ejendomme afleder spildevand og regnvand forkert.

Med nye målemetoder, udviklet af de to virksomheder Wasys og Aquasense, skulle BlueKolding finde ud af, om man kunne måle sig frem til fejltilslutningerne ved de to ejendomme.

Der blev målt på vandhastighed, temperatur og forekomsten af vand i kloakskelbrønden inde på de to ejendomme. Måleresultaterne blev sammenholdt med fem tilfælde af regnvejr i måleperioden. Det kunne herpå konstateres, at der kom regnvand i spildevandsskelbrønden, når det regnede. Ligeledes endte spildevand i regnvandsskelbrøndene i hverdage uden regnvejr. Målinger i de såkaldte hovedbrønde gavsamme resultater. Begge metoder fra Wasys og Aquasense viste sig altså at fungere i praksis, og BlueKolding går nu videre med dem i arbejdet på at opspore fejltilslutninger.

Resultaterne indgår i nyt forskningsprojekt
Projektet blev gennemført sammen med Syddansk Universitet, hvor en Ph.d.-studerende fulgte projektet og stod for selve afrapporteringen. Den indsamlede viden indgår nu i Ph.d.-afhandlingen, og med baggrund i rapporten vil ph.d.-stipendiaten diskutere nødvendigheden af separering af regnvand og spildevand. I den forbindelse diskuteres de konkrete løsninger for, hvordan fejltilslutninger kan måles og opspores. Således går forskning og praktisk arbejde hånd i hånd for at skabe et bedre miljø.