Slide

Blue Overview

Hvor meget bliver vandmiljøet belastet af spildevandsoverløb?

BlueOverview er navnet på et nyt system, der konstant skal overvåge samtlige BlueKoldings overløbsbygværker. I løbet af det kommende år installerer selskabet flere end 100 nye målere på bygværkerne. Overvågningen skal sikre vidensopbygning til brug ved yderligere udbygning og sanering af kloaksystemet.

Blue Overview-projektet
Det har hidtil været svært – for ikke at sige umuligt – at vide, hvor store mængder spildevand, der slipper ud i naturen via bygværkerne. Nogle steder er der ganske enkelt ikke adgang til strøm til målerne. Her har man ofte været nødt til at beregne overløbenes omfang ved brug af computermodeller. Problemet ved modellerne er at der kan være op til 200 procents usikkerhed på de enkelte værdier. Derudover har eksisterende måleudstyr været slidt, hvilket også kan have skabt fejlmålinger. Med vores nye udstyr kommer måleusikkerheden helt ned på ca. 35 procent.

BlueKolding investerer mellem seks og otte mio. kr. i BlueOverview, som ventes fuldt implementeret senest i juli 2021. Systemet er allerede installeret i Vamdrup-området i den sydvestlige del af Kolding Kommune

 

Fakta om BlueOverview

  • Registrering og beregning af overløbshændelser tager udgangspunkt i den såkaldte ’Vejlemodel’, hvor både sandt overløb og betinget overløb måles.
  • Sandt overløb er når niveauet i et overløbsbygværk stiger op til selve overløbsrøret. Hvis dette er stabilt i mere end et minut, registreres overløbet. Herefter starter en beregning af flowmængden af spildevandet samt varighed for hændelsen.
  • Betinget overløb, i forsimplet form, er karakteriseret ved en begyndelses- og en afslutningstid. Det er en betinget hændelse, når der har været sandt overløb i en sammenhængende tid. Det er altså først et betinget overløb, når denne betingelse er opfyldt.

Rist