Slide

Tømningsordning

BlueKolding administrerer den fællesobligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke i Kolding Kommune. Den årlige tømning foregår fra marts til sidst i november.

Hvis din ejendom har en bundfældningstank, bliver du varslet om tømning via sms eller mail. Derfor er det vigtigt, at du oplyser os om, hvilket telefonnummer eller hvilken mailadresse, du ønsker at modtage varslingen på. Det kan du gøre lige her.

Du kan se oplysninger om dato for seneste tømning, tømningsfrekvens, planlagte uger mm. lige her. 

Du kan læse vores tømningsregulativ her

Septic Tank Pump Truck

Vær opmærksom på følgende:

  • Som grundejer skal du sørge for fri adgang til tanken inden tømning.
  • Dæksler skal være synlige og let aftagelige.
  • Tømningsordningen omfatter ikke nogen form for rensning eller vedligeholdelse af ejendommens øvrige kloaksystem.
  • Hvis bundfældningstanken ikke er frit tilgængelig, og dækslet ikke er synligt, bliver der opkrævet et gebyr for forgæves kørsel.
  • Ekstra tømninger bliver afregnet særskilt efter gældende takster. Hvis dit anlæg ikke har kontraktligt medlemskab med BlueKolding, og afløbsvandet løber videre fra bundfældningstanken til et minirenseanlæg, sandfilter-, nedsivnings- og rodzoneanlæg, skal du selv efterfylde med rent vand.
  • Tømninger foretages på hverdage i tidsrummet kl. 7.00 – 18.00.