Slide

BlueKolding Vand

Christiansfelds nye vandværk blev indviet den 20. juni 2019. Det er BlueKolding, der står for vandforsyningen i Christiansfeld, under navnet BlueKolding Vand.

Meld flytning, tilmeld PBS,
se dit forbrug og meget mere.

Området, hvor vandværket ligger, har leveret rent drikkevand til Christiansfeld, siden byen blev grundlagt i 1773. BlueKolding markerer dette med introduktion af begrebet “VerdensarvsVand”, som skal minde feldere, turister og andre gæster i byen om det særlige ved, at dansk grundvand stadig kan pumpes direkte op af jorden og ud i vandhanerne. Med begrebet VerdensarvsVand vil vi også gerne sætte fokus på, at vi skal påskønne og beskytte den fantastiske ressource, vores grundvand er.

Vandet bliver pumpet op fra undergrunden i henholdsvis 111, 114 og 125 meters dybde. Boringerne på grunden er etableret i 2002, 2004 og 2018. Der har dog været etableret boringer omkring vandværket helt tilbage i 1932. Vandet bliver ledt igennem lukkede sandfiltre ind i vores tanke. Renseprocessen sker så i sandlagene. Herefter bliver vandt pumpet i to buffertanke, på ca. 250 m3, hvorfra det bliver ledt ud i rørene til forbrugerne. BlueKolding leverer hvert år 275 mio. liter frisk drikkevand til forbrugerne. 

Klik her for at se et kort over det område, som BlueKolding Vand forsyner med drikkevand.

vandværk

Priser og takster for BlueKolding Vand

Vandforsyningsregulativet

Du kan læse vandforsyningsregulativet for BlueKolding Vand A/S ved at trykke lige her.

HYDRUS

Analyser

Her finder du en betjeningsvejledning til HYDRUS.

Det drikkevand, BlueKolding Vand pumper op og leverer til kunderne er af meget høj kvalitet. Gentagne analyser viser, at alle grænseværdier er overholdt, og vandet indeholder eksempelvis ingen spor af PFAS. 

Her finder du de analyser, der er et produkt af prøvetagningerne på og i forbindelse med BlueKoldings vandværk i Christiansfeld.

vandværk

Hvis du har spørgsmål til oversigten eller til din regning,
kan du prøve at kigge under spørgsmål og svar i vores 
selvbetjening her på siden.

Du er også altid velkommen til at kontakte vores
økonomiafdeling på oekonomi@bluekolding.dk 
eller telefon 7636 3637.

Ved akut brug for hjælp er du velkommen til at
kontakte os på 7636 3636 døgnet rundt.