Slide

Samarbejdspartnere

Meld flytning, tilmeld PBS,
se dit forbrug og meget mere.

Så meget regnvand må du aflede fra en matrikel

Her finder du BlueKoldings notat om dimensionering af regnvandsudledninger fra erhvervsgrunde og andre matrikler.
Læs regnvandsnotatet HER

Designmanual for kloakanlæg ved byggemodninger

Her finder du BlueKoldings Designmanual for projektering af nye kloakanlæg ved bolig- og erhvervsudstykninger. 
Læs Designmanualen HER

Ledningsmaterialer

Her finder du Bluekoldings krav til ledningsmaterialer afhængig af ledningsfunktion og -dimension. Gældende for udstykninger og kloaksaneringsopgaver. 
Læs retningslinjerne HER

Funktionspraksis for hydraulisk dimensionering

Her finder du BlueKoldings Funktionspraksis for hydraulisk dimensionering af regnvand- og fællesledninger, sparebassiner og regnvandsbassiner. 
Læs funktionspraksisen HER

Regler for kloakering af sokkelmatrikler

Her finder du BlueKoldings regler for kloakering af sokkelmatrikler. Læs reglerne HER  
Rist afløb
it

Krav til registrering og aflevering af data

Her finder du BlueKoldings vejledning “Krav til registrering og aflevering af data”.

Klik her for at hente PDF’en og se, hvordan du som samarbejdspartner skal håndtere aflevering af “som udført”-data i forbindelse med nyanlæg.

Klik her for at downloade en Zip-fil med samtlige bilag til vejledningen.