Slide

BlueNews – nyheder fra BlueKolding

Meld flytning, tilmeld PBS,
se dit forbrug og meget mere.

Nr. 1. Vinteren 2021/2022

Velkommen til BlueKolding første nyhedsbrev

Kære læser,

Velkommen til BlueNews, der er fyldt med gode historier om BlueKoldings projekter og vores arbejder for en verden, hvor intet går til spilde. Skriv gerne til swkr@bluekolding.dk, hvis du har kommentarer eller idéer til nyhedsbrevet.

Hvor arbejder vi?

På BlueKoldings hjemmesidemenu finder du punktet ”Her arbejde vi”. På siden kan du holde øje med vores aktuelle projekter i hele Kolding Kommune. Du kan se, hvor vi arbejder, hvad vi laver, hvor længe det varer, og hvorfor vi gør det. Og så finder du kontaktoplysninger på den ansvarlige for alle projekter, så du altid kan få mere at vide, hvis du har brug for det.

Du finder siden lige her: https://bluekolding.dk/prj/


Vind en lækker gavepose

I hvert nummer trækker vi lod om en lækker gavepose med BlueKolding merchandise. Alle, der abonnerer på nyhedsbrevet, er med i lodtrækningen, og vinderen får direkte besked via e-mail. På billedet ovenover kan du se, hvad der blandt andet gemmer sig i gaveposen.

Klimasikringsprojekt i Hylkedalen indviet

1. november blev to nye jorddiger på tværs af Hylkedalen indviet. Digerne er anlagt i samarbejde mellem BlueKolding og Kolding Kommune, og de er det første i en lang række af tiltag for at klimasikre Kolding-området.

Digerne skal hindre Seest Mølleå og Kolding Å i at gå over sine breder. Samtidig har projektet sigtet mod at gøre området mere rekreativt.

Indvielse af projektet
Klimatiltagene implementeres på baggrund af Kolding Kommunes Risikostyringsplan. Da Hylkedalssprojektet er det første store skridt mod målet, blev indvielsen markeret med taler, et udstillingstelt om det videre projekt og lidt at spise og drikke til de over 100 fremmødte gæster.

Ved indvielsen holdt formand for Teknik- og Klimaudvalget Jakob Ville og næstformand i BlueKoldings bestyrelse Tanya Buchreitz Løwenstein taler, som kulminerede i afsløringen af en plade, hvorpå der står Flaskehalsen, som er navnet på det nyanlagte sted.

Til gavn for natur og mennesker
Det direkte formål med digerne i Hylkedalen er at ’parkere’ store mængder vand i Kolding Å systemet, så det ikke kommer for hurtigt ned til Kolding by og overbelaster kloakker og afløb. Som en del af projektet i Hylkedalen er der sket en såkaldt gensnoning (snoning af åløbene) af to strækninger på Seest Mølleå og af Tandholt Bæk. Her er der desuden lagt sten og grus ud i de genoprettede vandløb for at give fisk og smådyr bedre levevilkår.
Der er også gennemført andre naturforbedrende tiltag. F.eks. er der ryddet krat og fældet træer, så ådalen får mere lys, hvilket gavner en række sårbare planter i dalen. Dette gavner også den sjældne birkemus, som lever i Hylkedalen. Der er også sat hegn op, så får og kvæg kan græsse i områderne.
De rekreative muligheder i området har ligeledes fået et løft. Bl.a. er der anlagt nye stier og mountainbikespor, der gør det nemmere at komme på tværs af ådalen. Flere af stierne er ført forbi det nye Trail Center ved Seest Idrætsplads, hvorved der er skabt bedre sammenhæng i området.

Lokal inddragelse
I planlægningsfasen blev der holdt flere workshops sammen med lokale borgere og brugere i området. Det resulterede i flere gode input fra bl.a. brugergrupper, grønne organisationer og grundejerforeningerne i området.
Det har været spændende at følge, hvordan et teknisk projekt med tilbageholdelse af vand, har kunnet forene sig med både naturforbedring og o flere rekreative muligheder,” siger projektleder Inger Wiuff Jørgensen fra BlueKolding.

Diget i Hylkedalen
Projektleder Inger Wiuff Jørgensen ved Flaskehalsen
Afsløringen af navnepladen


Nu kører koen snart på fisk

Det har ikke altid været helt klimavenligt, når BlueKolding arbejder for at klimasikre Kolding, for eksempel i forbindelse med kloakseparering og andet gravearbejde.

Gravkøer og andre store maskiner bruger nemlig masser af diesel, der genererer en hel del CO2-udledning. Men inden længe vil den fossile diesel være erstattet med brændstof udvundet af organisk materiale, og det er godt for klimaet.

Den gode nyhed hedder ’HVO100 Diesel’ og er biodiesel helt uden fossile brændsler. Produktet er fremstillet af organisk materiale som affaldsfisk og vegetabilske olier, blandt andet fra sojabønner, og der er mange miljøfordele ved den nye biodiesel. For eksempel udledes der op til 33 procent færre partikler, og vigtigst af alt reduceres CO2-udledningen med helt op til 90 procent. Brændstoffet kan blandes med traditionel diesel, men kan også bruges rent, og det kan fyldes i tanken på maskinerne, uden at de på nogen måde tager skade eller skal justeres.

Det er BlueKoldings entreprenør, Per Aarsleff A/S, som er begyndt at anvende Biodiesel på udvalgte projekter. Efter planen skal alle maskiner, som arbejder på BlueKoldings kloaksepareringsprojekter, i fremtiden køre på HVO100 Diesel.

Det glæder os meget, at ’gravkøerne’ snart kører på ’fisk’. En ting er, at vi i BlueKolding kæmper for klimaet, men at vi nu samtidig undgår at belaste det yderligere i forbindelse med anlægsarbejde, det er simpelthen fantastisk,” siger Pia Ravnskjær Rasmussen, der er projektchef i BlueKolding.

Efter planen vil alle maskiner, som arbejder på BlueKoldings kloaksepareringsprojekter, køre på biodiesel fra 2022. I første omgang drejer det sig om de maskiner, som arbejder i Lunderskov, Tved og Christiansfeld.Coronatest af spildevand uden vatpind

Covidbillede

1. juli i år begyndte BlueKolding sammen med mange andre af landets forsyningsselskaber at screene spildevand for COVID-19. Målingerne giver værdi for Statens Serum Institut (SSI), som har bedt om, at prøvetagningerne fortsætter i 2022.

Hvad gør BlueKolding?
Der foretages spildevandsovervågning for COVID-19 på BlueKoldings centralrenseanlæg. Det betyder, at der dagligt tages prøver af spildevandet for at følge med i smitteudviklingen i lokalområdet.
Spildevandsovervågningen påvirker ikke BlueKoldings kunder. Spildevandet, der overvåges, stammer fra flere tusinde husstande, og det er ikke muligt at identificere enkelte personer, der evt. måtte være smittet. Spildevandsovervågningen skal således kun følge den generelle udbredelse af smitte i området. Staten dækker i øvrigt de udgifter, der evt. kan være i forbindelse med overvågningen af spildevandet. BlueKoldings kunder betaler således ikke for indsatsen.

Effekten
Ifølge SSI er målingerne betydningsfulde i forhold til at følge smittekurverne.

Der var en sammenhæng mellem påvist SARS-CoV-2 i spildevandet og smittede personer i området. Det vil sige, at i områder, hvor der var personer, der blev testet positive for SARS-CoV-2, blev der også fundet virus i spildevandet. Og omvendt.” forklarer SSI.

Målingerne er desuden gode, da de er et supplement til teststederne. Målingerne på renseanlæggene giver nemlig et nøjagtigt billede af smittens udbredelse her og nu i modsætning til den skiftende kapacitet på teststederne. En yderligere bonus ved spildevandstestningen er, at ingen skal have vatpind i næsen eller svælget ved denne form for coronaprøve.

Glæde hos BlueKolding
Hos BlueKolding vækker det glæde, at selskabet kan hjælpe i indsatsen mod corona-plagen.

”Vi er glade for, at vores teknologi og ressourcer kan bruges på dette område, og vi er stolte over at kunne tage del i kampen mod COVID-19”, fortæller driftschef i BlueKolding Flemming Tang Nielsen.

Du kan læse mere om projektet og se smitteudviklingen i dit lokalområde på covid19.ssi.dk


SDU og BlueKolding gør svære data let forståelige

Massive mængder af data fra målinger og registreringer er grundlag for mange store investeringer og beslutninger. Men kan de store mængder data give værdi for andre end fagfolk? Og hvordan kan man gøre data forståelige og brugbare, så du kan bidrage til at skabe positive forandringer? Det har en gruppe studerende fra Syddansk Universitet (SDU) arbejdet med sammen med BlueKolding.

Det er en gruppe studerende fra den internationale IT Product Design Class på SDU, som står bag projektet. Alina Hurciuc, Fatmah Issa, Zahra Khatibi og Caterina Pomari kalder sig The School of Water, og deres mål med projektet er at skabe mere fokus på vandforbruget i Kolding.

De studerendes resultater
Først undersøgte de studerende, hvor bevidste Koldings indbyggere er om deres vandforbrug og om, hvad mulighederne er for genbrug af vand. Undersøgelsen baserede sig på en lang række interviews med lokale, som afslørede, at der er en meget begrænset opmærksomhed på vandforbruget. For at skabe mere opmærksomhed på vandforbrug skabte de studerende en installation, der ved hjælp af kugler illustrerer mængden af vand, der bliver brugt.

BlueKoldings udbytte
I BlueKolding vil man gerne inspirere andre til at passe på miljøet og undgå at belaste klimaet, og et godt sted at starte er ens eget vandforbrug. Forhåbentlig kan en model, som den de studerende har skabt, være med til at minde folk om, hvor meget vand de faktisk bruger.
Visualiseringen af data kan imidlertid bruges til mere. Gennemsigtighed har stor betydning for BlueKolding – for eksempel må kunderne gerne se, hvad deres penge bruges til. Netop for at opnå gennemsigtighed er der grund til at koble de mange tal og registreringer med et fysisk produkt, som bedre kan visualisere data end et avanceret Excel ark.

Et godt samarbejde
Visualisering af data er altså nyttigt, og i BlueKolding er man rigtig glade for samarbejdet med SDU og for de nye kreative indspark.

SDUs hold med IT Product Design-studerende har bidraget med nye perspektiver på databaseret kommunikation. De studerende har givet nye input til, hvordan BlueKolding kan omsætte de komplekse, databaserede problemstillinger til let forståelige principper, modeller og visuel kommunikation til gavn for både kunder og beslutningstagerefortæller maskinmester Jannik E. Jensen, der er BlueKoldings repræsentant i samarbejdet med SDU.

BlueKolding takker SDU mange gange for samarbejdet. Samtidig opfordrer selskabet alle interesserede uddannelsessteder til at henvende sig, hvis de har en idé til et interessant projekt sammen med BlueKolding.

Bluekolding

Næste nyhedsbrev

Næste nyhedsbrev udkommer maj-juni 2022. Indtil da kan du følge BlueKoldings arbejde på Facebook, LinkedIn og Instagram – og selvfølgelig på selskabets hjemmeside: https://bluekolding.dk/nws/