Slide

Her arbejder vi

Her kan du holde øje med vores aktuelle projekter i hele Kolding Kommune. Du kan se, hvor vi arbejder, hvad vi laver, hvor længe det varer, og hvorfor vi gør det. Og så finder du kontaktoplysninger på den ansvarlige for alle projekter, så du altid kan få mere at vide, hvis du har brug for det.

 • Byggemodning

  Den private udstykker Chrøis & Lund etablerer en byggemodning med 87 rækkehuse og 2 parcelhusgrunde i Nr. Bjert. BlueKolding skal i denne forbindelse etablere et spildevandssystem til håndtering af spildevandet.

   
 • Renovering af vandforsyningen i Christiansfeld

  I forbindelse med fornyelsen af kloaksystemet i Christiansfeld vil BlueKolding i starten af 2023 renovere vandforsyningen på en række adresser.

   
 • Spildevandskloakering ved Agtrup Vig

  De gamle septiktanke skal udskiftes med et nyt spildevandskloaksystem. Spildevandsledningerne etableres som trykledninger, og hver ejendom får sin egen lille pumpestation.

   
 • Kloakseparering i Tved

  BlueKolding fornyer kloaksystemet i Tved. Vi opdeler kloaksystemet, så der i fremtiden vil være to nye kloakledninger, én til regnvand og én til spildevand.

   
 • Renovering og separering af kloaksystemet i Lunderskov

  BlueKolding fornyer kloaksystemet i Lunderskov og opdeler det ved en såkaldt kloakseparering i ét system til spildevand og ét til regnvand.

   
 • Renovering og separering af kloaksystemet i Christiansfeld

  BlueKolding fornyer kloaksystemet i Christiansfeld og opdeler det ved en såkaldt kloakseparering i ét system til spildevand og ét til regnvand. Der er tale om et stort projekt, som tager cirka 5 år at gennemføre.

   
 • Nye trykledninger og pumpestation, Kolding Åpark til Agtrup

  Projektet omfatter anlæggelsen af to nye, parallelle trykledninger med en diameter på 630 millimeter, der skal supplere den eksisterende store trykledning fra forrenseanlægget i Kolding Åpark til Centralrenseanlægget i Agtrup.