Slide

Håndtering af regnvand

De stigende regnmængder er en udfordring for både BlueKolding og for mange husejere. Her vil vi løbende offentliggøre links og gode råd til, hvordan du undgår oversvømmelser og ødelæggelser som følge af voldsomt vejr.

Når der er voldsom regn på vej

Brancheorganisationen Forsikring & Pension har lanceret hjemmesiden forsikringsvejret.dk og den gratis mobil-app ”Husets VejrAlarm”. 


Begge advarer dig, når skybrud eller storm truer din bolig, og giver tip til, hvordan du kan forebygge og håndtere skader. 


Du får også adgang til en vejrkalender, der viser, hvordan vejret har været på lige præcis din adresse, og om der var tale om regulært skybrud eller blot kraftig regn.

Skybrud
oversvømmelse

Skybrud

Når der falder mere end 15 mm regn inden for en halv time, er det skybrud, og det sker stadig oftere på grund af klimaforandringerne. 

Store dele af vores kloaksystemer er lavet, dengang skybrud var mere usædvanlige, og det betyder, at systemerne og rørene kan have svært ved at følge med, når det regner voldsomt. De bliver overfyldte, og så er det, at vandet kan stige op i rørene og løbe ind i kældre via nedløb og toiletter. ‘

Hvis din kælder ligger lavt i forhold til kloaksystemet, eller hvis du bor i en ældre bydel, hvor regn- og spildevand stadig løber i de samme kloakrør, så er du i farezonen for at få vand i kælderen under skybrud. Du kan finde flere gode råd til at klimasikre din bolig på klimatilpas.nu.

Bliv klogere på overløb og kloakseparering i videoerne herunder:

LAR (lokal afledning af regnvand) og udtræden for regnvand

LAR handler om, hvad du som grundejer kan gøre for at komme af med regnvandet på din grund.

Læs mere om LAR:

I folderen Har du regnet den ud?

Eller på hjemmesiden LAR i Danmark

Vidste du i øvrigt, at du faktisk kan få penge ud af dit regnvandsanlæg? Pt. kan du få 31.358 kr. incl. moms tilbagebetalt i tilslutningsbidrag, hvis din ejendom udtræder for regnvand. Dette gælder dog kun, hvis din ejendom er fælleskloakeret.

Du kan læse mere om håndtering af regnvand på Kolding Kommunes hjemmeside. Under Spørgsmål og Svar her på siden finder du oplysninger om, hvordan du kan få tilbagebetalt dit tilslutningsbidrag.

Have
Regnvandshåndtering

Hvordan får jeg tilbagebetalt tilslutningsbidrag for regnvand?

Første skridt er at ansøge Kolding Kommune om nedsivningstilladelse til alt regnvand på din grund.

Du kan søge via:
Få penge ud af dit regnvandsanlæg eller
Hvad kan du selv gøre?

Når du søger om nedsivningstilladelse ved Kolding Kommune, skal du samtidig tilkendegive, at du ønsker, at din ejendom udtræder for regnvand.

Når din ejendom kan udtræde for regnvand fra vores kloaksystem, kan du dermed få tilbagebetalt tilslutningsbidraget for regnvand for din ejendom. Det kræver blot, at du udfylder det vedhæftede skema og sender det retur. Du finder skemaet her.

Alle andre postnumre end 6000 skal sende en mail til: anmj@bluekolding.dk

Alle med postnummer 6000 skal sende en mail til: inhe@bluekolding.dk

Bemærk, at din ejendom skal være 100 % afkoblet fra vores kloaksystem, for at du kan få tilbagebetalt tilslutningsbidraget. Det betyder, at alt regnvand og drænvand skal holdes på egen grund, herunder også omfangsdræn rundt om bygninger.  

Følgende tag- og overflader skal håndteres inde på din egen grund: 

 • Indkørsler
 • Hustage
 • Garage
 • Carport
 • Skure
 • Terrasser
 • Andre befæstede arealer.

Det er vigtigt, at du via færdigmeldingen af nedsivningsanlægget til Kolding Kommune dokumenterer, at regnvandet fra disse overflader holdes inde på din egen grund. Ellers må BlueKolding ganske enkelt ikke tilbagebetale dit tilslutningsbidrag.

Når du eller din kloakmester færdigmelder dit nye regnvandsanlæg til Kolding Kommune, skal du sende en tegning med, der viser, hvor det nye regnvandsanlæg er placeret inklusiv kloakbrønde, kloakledninger, riste, aco-dræn, omfangsdræn, tagnedløb og lignende. Du kan få en autoriseret kloakmester til at lave tegningen.

Kolding Kommune sender din færdigmelding videre til BlueKolding, og du får så en servitut om udtræden for regnvand samt en fuldmagt fra landinspektørfirmaet Geopartner om tinglysning af servitutten på din ejendom. Når Geopartner har underskriften på servitutten og fuldmagten, kan vi tilbagebetale pengene med det samme. Vi betaler for tinglysning af servitutten på din ejendom.

Pt. kan du få 31.358 kr. incl. moms tilbagebetalt i regnvandstilslutningsbiddrag.

Du skal altså nu:

 1. Vente på din nedsivningstilladelse fra Kolding Kommune
 2. Etablere dit nye regnvandsanlæg
 3. Færdigmelde regnvandsanlægget til Kolding Kommune, der herefter kan give en tilladelse til udtræden for regnvand fra vores kloaksystem.
 4. Vente på din servitut om udtræden samt fuldmagten fra Geopartner
 5. Herefter finder tilbagebetaling sted

Har du brug for at vide mere om dimensionering af regnvandsudledninger fra erhvervsgrunde og andre matrikler, så kan du med fordel læse
vores regnvandsnotat, som du finder her

Du kan læse BlueKoldings principper for kloakering af sokkelmatrikler her 

Rist