Slide

BlueNews nr. 4 – sommer 2023

Meld flytning, tilmeld PBS,
se dit forbrug og meget mere.

Nr. 4, sommer 2023

Velkommen til BlueKoldings nyhedsbrev

Kære læser,

Velkommen til BlueNews, der er fyldt med gode historier om BlueKoldings projekter og vores arbejde for en verden, hvor intet går til spilde. Nyhedsbrevet henvender sig til alle interesserede, hvad end du er kunde, samarbejdspartner, kollega eller bare alment interesseret i BlueKolding og branchen generelt.

Har du idéer eller kommentarer til nyhedsbrevet? Så send en mail til lalc@bluekolding.dk

Ny bestyrelsesformand hos BlueKolding

Den 1. juni overtog Tobias Jørgensen posten som bestyrelsesformand for BlueKolding. Han afløser Ole Alsted, der er trådt ud af BlueKoldings bestyrelse og Kolding Byråd. Tobias Jørgensen har siden kommunalvalget i 2021 været menigt medlem af bestyrelsen.

Vi takker Ole Alsted for indsatsen og ønsker ham al mulig held og lykke fremover. Samtidig byder vi velkommen til Tobias Jørgensen som ny formand og glæder os til samarbejdet. Her kan du læse, hvad han selv siger om sin kommende tid som bestyrelsesformand:

Først og fremmest vil jeg gerne takke for tilliden. Jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet i bestyrelsen for BlueKolding, nu som formand. Vi går spændende tider i møde. Det seneste års energikrise med høje priser og usikkerhed har for alvor sat begreber som forsyningssikkerhed øverst på dagsordenen. Her spiller BlueKolding en vigtig rolle, ligesom vi gør det i forhold til klimakrisen og den grønne, eller blå, omstilling.

Udover at bortlede og rense spildevandet fra alle virksomheder og husstande i Kolding Kommune arbejder vi videre med at udnytte ressourcerne i spildevandet til blandt andet at producere klimavenlig el og varme. Vi har også netop stiftet endnu et selskab i BlueKolding-koncernen, nemlig BlueKolding Fjernvarme. Her arbejder vi på at sikre fælles varmeforsyning til nogle af de mindre landsbyer i kommunen, der ligger uden for Trefors forsyningsområde.

Desuden arbejder vi fortsat sammen med kommunen om at klimasikre Kolding mod både regn og stigende vandstande, f.eks. med nye pumpe-sluse-anlæg som er på vej ved Kolding Havn, og ved fortsat at separatkloakere store dele af kommunen. Et arbejde, der også er vigtigt i den fortsatte kamp mod de overløb, som desværre nogle gange sker i forbindelse med kraftig og vedvarende regn.

Udfordringer er der nok af. Heldigvis har vi en virksomhed, hvor medarbejderne brænder for at udvikle løsninger – og i øvrigt er gode til det. BlueKolding arbejder for en sund, ren og klimasikker kommune – og en verden, hvor intet går til spilde. Det glæder jeg mig over at være en del af og til at arbejde videre med, når vi alle er tilbage efter ferien.

Med ønsket om en god sommer

Tobias Jørgensen

Godkendte årsrapporter og et nyt selskab

På sit seneste møde godkendte BlueKoldings bestyrelse årsrapporterne for alle selskaber i BlueKolding-koncernen, der nu i øvrigt også omfatter et varmeselskab.

Det nye selskab arbejder på at forsyne en række landsbyer med klimavenlig såkaldt nærvarme. Det drejer sig om landsbyer, der ligger uden for Trefors forsyningsområde, samt udenfor Vamdrup Fjernvarme og Christiansfeld Fjernvarme. Nærvarme kommer fra lokale løsninger, i dette tilfælde store luft-til-vand-varmepumper, som kan forsyne flere husstande. Alternativet er individuelle varmepumper, som ofte vil give forholdsvis meget støj, hvis mange tætliggende huse har hver deres pumpe.

Nærvarmeprojektet ser ud til at kunne favne ca. 1450 ejendomme i Koldings landsbyer. Næste skridt er at regne på husstandsøkonomi, selskabsøkonomi og samfundsøkonomi for BlueKoldings selskabet. Alle tre økonomier skal kunne godkendes af Kolding Kommune som varmemyndighed, og hvis det sker, vil det være muligt for selskabet at optage lån med kommunegaranti til realisering af projekterne. Investeringerne vil ligge mellem 200 og 250 millioner kroner.

Samarbejde med Udenrigsministeriet

BlueKolding har etableret et formaliseret samarbejde med Udenrigsministeriets konsulater i Hamborg og Chicago med henblik på at modtage europæiske og amerikanske gæster.

Udenrigsministeriet har fået øje på BlueKolding som førende på en række områder, som f.eks. klimahåndtering, digital overvågning og styring af driften, el-produktion på turbinen i Stenderupskovene, varmeforsyning med overskudsvarme fra spildevandet og nærvarme-projektet.

 

Nyt pumpe-sluse-anlæg

Kolding Kommune og BlueKolding har taget endnu et vigtigt skridt i kampen for at beskytte Kolding mod klimaforandringerne. 27. marts tog de sammen første spadestik til det pumpe-sluse-anlæg, der skal sikre Koldings midtby mod de stigende vandmængder.

Projektet er en del af kommunens ambitiøse planer om at klimasikre byen, der er udsat for oversvømmelser på grund af stigende vandstande i åen og øget nedbør. Pumpe-sluse-anlægget vil gøre det muligt at regulere vandstanden i åen og dermed beskytte byen mod oversvømmelser.

Det er vigtigt at tage hånd om konsekvenserne af klimaforandringerne, og at der gøres noget aktivt for at tilpasse samfundet til de ændrede vejrforhold. Kolding Kommune og BlueKolding viser med deres samarbejde og dette projekt vejen for, hvordan man kan arbejde sammen om at sikre Kolding mod klimaforandringerne.

Du kan læse mere om projektet her.

Fuld fart på kloak - separering

BlueKolding fortsætter med at investere massivt i både kloakker og klimasikring i hele Kolding Kommune. Vi er fortsat i gang med at separatkloakere i både Tved og Christiansfeld. I Lunderskov, hvor vi blev færdige med at lægge kloakledninger sidste år, etablerer vi nu regnvandsbassiner. Derudover skal området ved Agtrup Vig også spildevandskloakeres.

Ingen prisstigning til BlueKoldings kunder

BlueKolding har som alle andre mærket energikrisen og den markante prisstigning på blandt andet el. Det har medført øgede driftsomkostninger på over 20 millioner. Alligevel skal kunderne ikke have flere penge op af lommen i 2023. Virksomheden har nemlig formået at effektivisere i en sådan grad, at det udligner sig med de øgede driftsomkostninger.

Du kan læse pressemeddelelsen her.

Toilettet er ikke nogen skraldespand

Vådservietter, klude, hår og bind ender alt for ofte i toilettet, i stedet for der, hvor det hører hjemme – i skraldespanden, sammen med alt andet affald. Det er et stort problem, som koster BlueKolding og koldingenserne mange penge.

For at komme problemet til livs vil BlueKolding gerne vide lidt mere kundernes toiletvaner, og derfor har vi gennemført en spørgeskemaundersøgelse. Vi har modtaget 1182 besvarelser og samlet værdifuld viden. Den viden vil vi bruge til at gennemføre en kampagne, der forhåbentlig får koldingenserne til ikke længere at bruge toilettet som skraldespand.

Husk, at det kun er det, du har spist eller drukket, der sammen med toiletpapir hører hjemme i toilettet. Alt andet kan sætte sig fast i kloakken, og det koster både tid og penge at fjerne det og reparere skaderne.

Og mens vi er ved det, så husk også, at fedt og olie, der bliver skyllet ud i køkkenvasken, størkner og sætter sig fast i kloakkerne. Fedtet hører også hjemme i skraldespanden.

Vi uddanner kvalificerede fagfolk

Gennem et godt samarbejde mellem BlueKolding og entreprenørkoncernen Aarsleff, er det blevet muligt at uddanne højt kvalificerede fagfolk. En vigtig samfundsopgave, som Aarsleff og BlueKolding sætter en ære i at løfte i fællesskab.

Den første af fire lærlinge hos Aarsleff, der arbejder for at skabe et mere bæredygtigt og klimavenligt Kolding, blev uddannet anlægsstruktør i starten af året.

Kasper Brink Madsen fra Aarsleff siger: ”Vi ser det som vores ansvar at bidrage til uddannelsen af kvalificere¬de fagfolk. Vi er stolte af at kunne bidrage til vores samfund og ikke mindst lærlingenes uddannelsesrejse.”

BlueKolding har en seksårig rammekontrakt med entreprenørkoncernen Aarsleff, der er med til at sikre både sammenhæng og sund økonomi i BlueKoldings anlægsprojekter. Aarsleff har i øjeblikket 19 ansatte i driften hos BlueKolding, heraf 3 der er i lære.

BlueKoldings løsninger vækker opsigt i udlandet

VI MENER DET ALVORLIGT, når vi siger, at vi arbejder for en verden, hvor intet går til spilde. Så når vi bliver inviteret til The American Water Summit i Los Angeles for at fortælle om vores idéer og løsninger til at udnytte ressourcerne i spildevandet, siger vi selvfølgelig ja tak. Vores gode idéer, såsom udnyttelse af overskudsvarmen i spildevandet til opvarmning af boliger og spildevandsturbinen på udløbsledningen fra renseanlægget i Agtrup, der producerer klimaneutral strøm, kan kun for alvor gøre en forskel, hvis vi kan inspirere andre til at tænke på samme måde. På konferencen modtog BlueKoldings direktør, Per Holm, ovenikøbet en statuette og et diplom som bevis på, at BlueKolding nu er optaget i netværket Leading Utilities of the World som et af bare 65 forsyningsselskaber i verden.

”For at blive medlem, skal man have gennemført nogle banebrydende tiltag i sektoren. Det har vi sammen gjort i BlueKolding. Derfor er denne fornemme pris en fælles anerkendelse af hele BlueKolding,” siger Per Holm.

IMG20230201124123215-2
BlueKoldings direktør, Per Holm