Slide

BlueKolding søger i øjeblikket nye medarbejdere – er det dig?

Klik her og læs mere

BlueKolding søger i øjeblikket nye medarbejdere – er det dig?

Klik her og læs mere

Miljø

En af vores vigtigste opgaver er at rense spildevandet, så det kan ledes ud i naturen. Det handler både om at sikre, at spildevandet ledes sikkert til renseanlæggene og at processerne på anlæggene er effektive.

Meld flytning, tilmeld PBS,
se dit forbrug og meget mere.

Spildevand indeholder masser af næringsstoffer og andet, som ikke er godt for vandmiljøet. Derfor er det vigtigt at have et tæt og effektivt kloaksystem, der kan transportere spildevandet til vores renseanlæg. Når vandet når renseanlæggene, er det mindst lige så vigtigt, at anlæggene er effektive nok til at fjerne de miljøskadelige stoffer, inden vi leder vandet tilbage til naturen.

BlueKoldings renseanlæg overholder alle krav til rensning af spildevand. Faktisk renser vi vandet endnu bedre, end vi har pligt til. Vi gør også alt, hvad vi kan for at holde de 2000 kilometer kloakker, der transporterer vandet til anlæggene, i god stand, så spildevandet ender de rigtige steder.