Slide

Overkskrift

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.  

læs mere

Miljø

Spildevand er et produkt af velfærdssamfundet. Alle, både husstande og virksomheder, producerer spildevand. En af vores vigtigste opgaver er at rense spildevandet, så det kan ledes ud i vandmiljøet uden at skade det. Det handler både om at sikre, at spildevandet ledes sikkert til renseanlæggene, og at processerne på anlæggene er effektive.

Meld flytning, tilmeld PBS,
se dit forbrug og meget mere.

Spildevand indeholder masser af næringsstoffer og andet, som ikke er godt for vandmiljøet. Derfor er det vigtigt at have et tæt og effektivt kloaksystem, der kan transportere spildevandet til vores renseanlæg. Når vandet kommer til renseanlæggene, er det mindst lige så vigtigt, at anlæggene er effektive nok til at fjerne de miljøskadelige stoffer, inden vi leder vandet tilbage til naturen.

BlueKoldings renseanlæg overholder alle Miljøstyrelsens krav til rensning af spildevand. Faktisk renser vi vandet endnu bedre, end vi har pligt til. Vi gør også alt, hvad vi kan for at holde de 2200 kilometer kloakker, der transporterer vandet til anlæggene, i god stand, så spildevandet ender de rigtige steder.