Slide

Verdens første spildevandsturbine

5. oktober 2019 blev Danmarks, og formentlig verdens, første spildevandsturbine indviet.

Kan man lave strøm af spildevand, eller er det helt ude i skoven? Svaret er ja. Til begge dele. Turbinen er den første af sin art i Danmark og formentlig i hele verden.

Fra mindre skade til mere gavn

Den udnytter de 11 milliarder liter renset spildevand, der hvert år løber fra Centralrenseanlægget i Agtrup gennem Stenderupskovene til Lillebælt. Undervejs er der et fald på 35 meter, og det giver så meget fart på vandet, at der kan laves strøm af det. Derfor er der sat en turbine på udløbsledningen, så energien fra vandet ikke går til spilde.

En spildevandsturbine er i virkeligheden både simpelt og oplagt. Vandet løber der jo alligevel, og så kan dets energi lige så godt udnyttes. Dette er helt i tråd med BlueKoldings strategi, Fra mindre skade til mere gavn. Normalt nøjes vi med at gøre mindre skade ved at rense spildevandet, så det ikke skader vandmiljøet. Nu hæver vi ambitionsniveauet og gør mere gavn ved at udnytte den energi, der er i det.

Et humoristisk og innovativt anlæg

Selve bygningen, der rummer turbinen, er stort set usynlig, fordi den er passet ind i omgivelserne i skoven. Den er nemlig kamufleret som en stak træstammer, og derfor skal man meget tæt på for at opdage, at der bliver produceret strøm dér midt i skoven. Dette koncept, har skaffet turbinen hædrende omtale.

Kolding Kommune fejrer hvert år den gode arkitektur på Arkitekturens Dag. Selve arrangementet den 5. oktober blev aflyst på grund af Corona-situationen, men alligevel har Kolding Kommunes bedømmelsesudvalg uddelt priser til de 10 vindende byggerier og anlæg rundt om i kommunen. BlueKolding vandt i den forbindelse hædrende omtale for spildevandsturbinen. Om baggrunden for bedømmelsen af turbinen hedder det, at anlægget er: ”…et humoristisk og innovativt anlæg, i både form og funktion.”

 

Siden turbinen blev sat i drift i juni 2019 har den produceret ca. 500.000 kWh. pr. 01/09-2020. Produktionen er selvfølgelig afhængig af nedbørsmængderne i området omkring Kolding Kommune.

 

 

 

Turbinen, BlueKolding