Slide

Ny pumpestation og trykledning

En ny pumpestation i Kolding Åpark og en ny trykledning til centralrenseanlægget i Agtrup giver bedre vandmiljø.

BlueKolding har netop udvidet den fysiske kapacitet af hele Koldingområdets kloaksystem. Dette er bl.a. sket  med en ny pumpestation og transportledning mellem forrenseanlægget i Kolding og vores centralrenseanlæg i Agtrup, 6,5 kilometer uden for Kolding.

Med den her investering på næsten 80 mio. kr. i den nye pumpestation og transportledning forventer vi at nedbringe antallet af overløb til Kolding Fjord fra cirka 15 om året til to eller tre.

Investeringerne indgår dermed også i den generelle klimasikring. Netop klimasikring bliver stadigt vigtigere i takt med de kraftigt stigende regnmængder, som kloaksystemet har haft svært ved at kapere.

Udvidelse af kapaciteten

Den gamle transportledning transporterede ca. 1100 liter i sekundet. I kombination med den nye pumpestation og transportledning bliver kapaciteten forøget til 2100 liter i sekundet, og samtidig øger det forsyningssikkerheden. Ved eventuelle ledningsbrud på den ene af transportledningerne vil spildevandet nemlig fremover kunne ledes til centralrenseanlægget gennem den anden ledning.

Udover etableringen af den nye pumpestation og transportledning har BlueKolding udbygget kapaciteten på centralrenseanlægget med yderligere et bassin. Med etableringen af det nye bassin vil anlægget kunne rumme i alt 14 mio. liter, så anlægget nu er bedre udstyret til at håndtere større regnskyl.

Rain