Slide

Klimaprojekt i Brændkjær skal give færre oversvømmelser i Kolding midtby

Vi er i gang med et klimasikringsprojekt i Brandkjær. Projektet går ud på at bruge de store græsarealer på Bovias boligområder i Brændkjær som en slags parkeringsplads til regnvand. Dette vil hjælpe med at klimasikre Kolding by fordi vandet ved kraftig regn ikke længere vil løbe direkte ned i kloakken og dermed overbelaste den. Samtidig vil regnvandet bruges i mere attraktive fællesarealer for beboerne i Brændkjær.

Projektet kan realiseres, fordi beboerne i Brændkjær har sagt JA til, at BlueKolding og Kolding Kommune må bruge deres arealer til at tilbageholde regnvand.

Anlægsarbejdet begynder den 17. maj 2021 ved Skamlingvejen og flytter sig stille og roligt op igennem området til Brændkjær. Projektet forventes at være færdigt i efteråret 2023 og er opdelt i flere etaper:

  • Boring af regnvandsledning under Skamlingvejen (forår 2021)
  • Etablering af bassin ved Hyttebyen (sommer 2021)
  • Etablering af regnvandsanlæg ved Bovias boligområder i Brændkjær

 

Hvorfor er klimasikring nødvendigt?

Når det regner, løber regnvandet fra veje og hustage i de samme rør, som også bruges til kloakvandet fra de mange husholdninger. Regnen giver generelt ikke problemer med oversvømmelser i Brændkjær, men alt vandet løber i kloakrør ned til Koldings centrum, hvor der samler sig så meget regnvand, at systemet ikke kan følge med ved skybrud eller perioder med langvarig regn. Når det regner meget, er der nemlig ikke plads til regnvandet i kloakrørene, og så løber vandet over. Det giver oversvømmelser i kældre og på veje, og noget af vandet løber ud og forurener Kolding Fjord.

Ved at adskille regnvandet fra spildevandet i Brændkjær minimerer vi dermed risikoen for oversvømmelser og forurening – til glæde for byen og fjorden.