Slide

BlueGrid giver BlueKolding optimal energiudnyttelse

Der er ikke meget spild over det spildevand, som BlueKolding renser. Forsyningen producerer nemlig energi i form af strøm og varme efter renseprocessen – og har i projektet BlueGrid arbejdet med intelligent balancering med grøn strøm fra renseprocessen og vandturbinen samt fra vind og sol. Med i projektet er Energi Danmark, Krüger og BlueKolding.

”BlueGrid har været en del af et større offentligt-privat innovationsprojekt. Vi har arbejdet med elementer som smart grid, smarte pumper og demand-response – alt sammen rettet mod energioptimering og smart styring af vores forbrug og produktion af strøm,” siger Flemming Tang Nielsen, driftschef ved BlueKolding.

Projektpartnerne har i BlueGrid udviklet og implementeret intelligent styring af BlueKoldings afløbssystem, renseanlæg og energi-producerende og -forbrugende enheder. Disse baseres blandt andet på vejrmodeller og radarvarsling samt etablering af gaslager og en vandturbine, der producerer strøm gennem renset spildevand. Det hele sker med henblik på at øge produktionen af vedvarende energi samt øge fleksibiliteten i energiforbruget.

”Vi har blandt andet udviklet et system til nedbørsvarsling baseret på radar- og vejrmodeldata, som kan sælges til andre renseanlæg. Systemet er lavet som et cloud-produkt og kaldes PREACT. Det kan forudsige regnvejr i oplandet til renseanlæg og kan hjælpe renseanlæg med at planlægge tilbageholdelse af vand i deres bassiner og dermed reducere overløb. Vi forventer at kunne sælge produkter udviklet i BlueGrid-projektet til 50-100 renseanlæg i Danmark samt op mod 1000 renseanlæg globalt, da produktet har et stort miljømæssigt potentiale” siger John Borgbjerg Møller, projektchef i Krüger.

De færreste nye ting er nemme
Ifølge John Borgbjerg Møller har EUDP-projektet været interessant at medvirke i.

”De færreste nye ting er helt nemme – og det gælder også EUDP-projekter. Det tager tid at skrive en god ansøgning, men til andre, der ikke har prøvet det endnu vil jeg sige: Kast jer ud i det. Du skal nå en vis kapacitet for at være lead i et projekt – derfor er det godt som virksomhed at indgå i konsortier, så man som mindre virksomhed er en del af noget større,” siger John Borgbjerg Møller.

Ressourcer er også noget, BlueKolding nævner som en vigtig faktor for at indgå i et EUDP-projekt.

”Hvad vil du kaste i det? EUDP-projekter indeholder altid en større eller mindre grad af udvikling. Man asfalterer med andre ord, mens man kører, så det skal man selvfølgelig overveje. Omvendt kan man ofte udvikle noget, der kommer mange til gavn, hvilket jo er meget positivt,” slutter Flemming Tang Nielsen.

Denne artikel blev oprindeligt bragt på EUDPs hjemmeside: https://eudp.dk/nyheder/spildevand-er-ressource?fbclid=IwAR0wlcwajf9dP1AMNFklvZRL88THs_Jp2rr-xlVhCQCu_VvFeRUFAo5xtH0