Udvidelse af eksisterende regnvandsbassin RB-07-19, ved Nordager 21

Hvad skal der ske?
I forbindelse med den fortsatte kommunale erhvervsudstykning i industriområdet nord for Bramdrupdam, er det fundet nødvendigt at udvide det eksisterende våde regnvandsbassin ved Nordager 21, for at kunne modtage og forsinke regnvandet fra eksisterende og nye erhvervsparceller i området.

Hvor ligger regnvandsbassinet?
Arealet er ejet af Kolding Kommune og er beliggende ved Nordager 21-25, 6000 Kolding, tæt på virksomhederne Green hydrogen systems og SonFlow.

Hvornår foregår det?
Arbejdet med udvidelsen af regnvandsbassinet forventes at starte i september måned og være færdigt senest ved udgangen af november måned 2023.

Hvordan påvirker det trafikken?

Der vil være en del transport af jord væk fra området ved bassinet, så der kan opleves en større mængde lastbiler på vejene, som grænser op til arbejdsområdet.

Hvem kan jeg kontakte?
Hvis du har spørgsmål til BlueKolding om bassinudvidelsen, er du velkommen til at kontakte Martin Staunsbjerg på tlf. 76 36 36 22, E-mail mast@bluekolding.dk

Du kan kontakte vores akut telefon på
76 36 36 36