Kloakseparering i Tved

HVAD SKAL DER SKE?
Vi opdeler kloaksystemet i Tved, så der i fremtiden vil være to nye kloakledninger, én til regnvand og én til spildevand. Den gamle fællesledning bliver strømpeforet (læs mere nedenfor) og anvendes som ny spildevandsledning og vi lægger en ny regnvandsledning. Derudover etablerer vi to regnvandsbassiner, hvor regnvandet skal løbe igennem, inden det ledes ud til Kolding Fjord.

Hvad betyder strømpeforing?
Vi trækker en såkaldt strømpe igennem et eksisterende kloakrør, og når den bliver opvarmet, hærder den og lægger sig som et nyt kloakrør inden i det gamle. Det er en billig og effektiv måde at reparere et kloakrør på i stedet for at udskifte det med et nyt. Strømpeforing kan kun lade sig gøre, når det eksisterende kloakrør ikke er i alt for dårlig stand. Du kan se mere på videoen her.

HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?
April 2020 – december 2023.

HVORFOR GØR VI DET?
Når det kommer skybrud og meget kraftig regn, kan kloaksystemet i Tved ikke følge med. Der sker oversvømmelser af kældre flere steder, og der kommer opstuvning på terræn med opspædet spildevand, fordi de gamle kloakrør simpelt er for små i forhold til mængden af vand, der skal igennem dem. Kloakrørene er lagt for mange år siden, da det ikke regnede så meget og så kraftigt, som det gør i dag. Derudover sker der også overløb til vandmiljøet, dvs. Kolding Fjord, og det går ud over badevandskvaliteten. Vi adskiller regnvandet og spildevandet for at reducere risikoen for, at spildevand løber urenset ud vandmiljøet, på terræn og i kældre og for at reducere risikoen for sygdomsfremkaldende bakterier ved Rebæk strand. Med det nye system bliver det heller ikke længere nødvendigt at bruge energi på at pumpe regnvandet til renseanlægget. Regnvandet kan blot, via et regnvandsbassin, ledes ud i fjorden, fordi det nu er adskilt fra spildevandet og ikke behøver at blive renset.

HVORDAN PÅVIRKER DET TRAFIKKEN?
Mange af de gader, der arbejdes på, vil som udgangspunkt være spærret for kørende trafik, og parkering kan ske på de tilstødende veje – i den ene side. Fodgængere kan passere arbejdsstedet, men opfordres til, i videst muligt omfang, at benytte områdets stier. Entreprenøren vil varsle beboerne i god tid, inden gravearbejdet påbegyndes på de forskellige veje.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Carsten Hvistendahl, BlueKolding på cahv@bluekolding.dk eller tlf. 7636 3619

YDERLIGERE OM PROJEKTET

Følg BlueKolding på Facebook og bliv medlem af Facebookgruppen BlueKolding i Tved for at se løbende opdateringer om projektet, og hvordan det påvirker trafikken i området.

Borgerbrev vedr. etape 2 i Tved:
Klik her for at læse mere om vores arbejde i etape 2

 

Du kan se den samlede etapeplan for Tved lige her:

Etapeinddeling i Tved 

Du kan kontakte vores akut telefon på
76 36 36 36