Strømpeforing af ledninger i Agtrupvej

Øvrige nyheder

HVAD SKAL DER SKE?
Strømpeforing af eksisterende kloakledning. Vi reparerer kloakken, uden at det er nødvendigt at grave ned til den. Vi fører en såkaldt strømpe ned gennem eksisterende kloakdæksler, og når den bliver opvarmet, hærder den og lægger sig som et nyt kloakrør inden i det gamle. Se mere på https://vimeo.com/184832260

HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?
16. oktober til 10. november 2023

HVORFOR GØR VI DET?
Kloakledningerne er i dårlig stand, og det er nødvendigt at reparere dem. Dels for at sikre, at der ikke siver urenset spildevand ud i jorden, dels for at sikre, at grundvand og skadedyr ikke kan komme ind i rørene udefra.

HAR DET NOGLE GENER FOR MIG?
Denne saneringsform giver normalt ingen gener. I enkelte tilfælde kan der dog forekomme en plastlugt. Dette kan afhjælpes med kraftig udluftning og ved at fylde vand i alle vandlåse fra vandinstallationer.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?
Hvis du har brug for at vide mere, er du velkommen til at kontakte Camilla Ravn, BlueKolding på cara@bluekolding.dk eller tlf. 7636 3636.

Du kan kontakte vores akut telefon på
76 36 36 36