Spildevandskloakering ved Agtrup Vig

HVAD SKAL DER SKE?
De gamle septiktanke skal udskiftes med et nyt spildevandskloaksystem. Spildevandsledningerne etableres som trykledninger, og hver ejendom får sin egen lille pumpestation. Det er kun spildevandet der opsamles i kloaksystemet, regnvandet skal håndteres ligesom i dag.

HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?
Som oplyst på informationsmødet den 9. maj 2022, skal det vurderes om alle udpegede ejendomme kan kloakeres, og om der evt. er flere der kan komme med på kloakken. Dette arbejde er i gang.

Derefter skal det planlægges, hvor kloakledningerne skal lægges.

Lodsejer besøg, hvor placering af pumpebrønd aftales forventes at ske i perioden juni-september 2022.

Anlægsopstart forventes efter høst – ultimo august

HVORFOR GØR VI DET?
Analyser af badevandsstationer i Agtrup Vig viser, at badevandet ikke altid har det så godt, da det påvirkes af tarmbakterier. Bakterierne vurderes at komme fra septiktanke fra ejendomme, der i dag har udledning direkte til Agtrup Vig eller til vandløb der løber ud i Vigen. Når spildevandet tilsluttes et kloaksystem, bliver det pumpet til renseanlægget, hvor det bliver renset inden det udledes i Lillebælt. Dermed påvirker det ikke badevandet.

Området er udpeget i Kolding Kommunes spildevandsplan (Blå Plan Kolding), og de markerede ejendomme skal som udgangspunkt kloakeres.

 

HVEM KAN JEG KONTAKTE?
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Alonso Conde, BlueKolding på tlf.: 76 36 36 54 og e-mail: alco@bluekolding.dk.

Du kan kontakte vores akut telefon på
76 36 36 36