Renovering og separering af kloaksystemet i Lunderskov

HVAD SKAL DER SKE?
BlueKolding fornyer kloaksystemet i Lunderskov og opdeler det ved en såkaldt kloakseparering i ét system til spildevand og ét til regnvand.

HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?
Der er tale om et stort projekt, som tager mere end tre år at gennemføre. Derfor er tidsplanen foreløbig og ret til ændringer forbeholdes. Vi gør vores bedste for at holde tidsplanen opdateret, hvis der bliver behov for det.

2019:

Kloakseparering:

 • Storegade – fra Iver Dahlsvej til Søndergade – AFSLUTTET
 • Storegade – semiseparering fra Søndergade til Torvet udføres af Kolding Kommune
 • Torvet – AFSLUTTET
 • Søegårdsvej
 • Frederiksberggade (nordlige del) – AFSLUTTET
 • Søndergade – AFSLUTTET
 • Toftegade – AFSLUTTET
 • Vestergade – AFSLUTTET

Du kan se en præsentation af projektets 2. etape i 2019 her.
I præsentationen kan du også se en detaljeret tidsplan over projektets 2. etape samt planer for vejspærringer og omkørsler i forbindelse med arbejdet.

2020:

Kloakseparering:

 • Bakken
 • Kirkevejen
 • Rugvang
 • Slugten
 • Nørregade
 • Havegade
 • Solparken
 • Frederiksberggade (sydlige del)
 • V/Buen
 • Skolevej
 • Sortebjergvej
 • Nyt regnvandsbassin ved Slugten.
 • Nyt regnvandsbassin ved Mosevangen.
OPDATERING DEN 3. MARTS 2020

BlueKolding skal nu i gang med 3. etape af kloaksepareringen i Lunderskov ved henholdsvis Kirkevejen og Bakken. Samtidig etablerer vi et nyt regnvandsbassin ved Slugten. Arbejdet med 3. etape begynder den 4. marts, og vi forventer at være færdige den 1. oktober.
Klik her for at se et kort over, hvor vi etablerer nye kloakledninger.

OPDATERING DEN 21. JUNI 2020

Fra 22. juni 2020 til 10. juli 2020 vil Kirkevejen, fra Bakken til Slugten, være spærret for gennemkørsel for sidste gang i forbindelse med kloakeringsprojektet. Vi skal have lavet de sidste stik og have gjort klar til ny asfalt. Beboerkørsel vil dog være tilladt i hele perioden. Entreprenøren, der udfører arbejdet, vil løbende orientere de enkelte grundejere om adgangsforhold til de enkelte ejendomme. Kørsel til og fra genbrugspladsen skal ske via Kirkevejen øst for SlugtenFodgængere og cyklister kan passere arbejdet i hele perioden.

Du kan se omkørselsplanen for perioden 22. juni 2020 til 10. juli 2020 her.

 

Trafikale forhold

Under arbejdet vil en del af vejbanerne blive opgravet. Vi forsøger i størst muligt omfang at holde de enkelte veje åbne for gennemkørsel i ét spor, men vi bliver nødt til i en periode at spærre Kirkevejen for gennemkørsel og i denne periode lave omkørsel. Fodgængere og cyklister vil kunne passere arbejdsområdet i hele perioden.
Følg Facebook-gruppen for projektet for at få løbende opdateringer om, hvordan arbejdet påvirker trafikken.

Entreprenøren (Per Aarsleff A/S), der udfører arbejdet for BlueKolding, vil løbende orientere de enkelte grundejere om adgangsforhold til de enkelte ejendomme.

2021:

Kloakseparering:

 • Møllegade
 • Jernbanegade
 • Drosselvej
 • Gl. Møllevej
 • Østergade.

HVORFOR GØR VI DET?
Vi separatkloakerer for at få adskilt regnvand og spildevand, så regnvandet kan komme direkte ud i vandmiljøet i stedet for at blive ledt til rensning på renseanlægget. Det er nemlig slet ikke nødvendigt, og desuden skaber de stigende mængder regnvand et stort pres på kloaksystemet, når både spildevand og regnvand skal ledes i det samme rør. Dermed sikrer vi også, at der er plads i rørene til at lede alt spildevand til rensning selv ved kraftige regnskyl, hvor der hidtil har kunnet ske overløb af urenset spildevand, fordi systemet blev overbelastet.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?
Hvis du har spørgsmål om praktiske forhold i forbindelse med arbejdet, kan du kontakte formand Jørgen Langfrits fra entreprenørfirmaet Per Aarsleff A/S på 2924 9603 eller entrepriseleder Kasper Madsen på 2137 3052. Du er også velkommen til at kontakte Trine Dam Larsen, BlueKolding, på 7636 3614 eller trdl@bluekolding.dk

Du kan kontakte vores akut telefon på
76 36 36 36