Renovering og separering af kloaksystemet i Lunderskov

HVAD SKAL DER SKE?
BlueKolding fornyer kloaksystemet i Lunderskov og opdeler det ved en såkaldt kloakseparering i ét system til spildevand og ét til regnvand.

HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?
Der er tale om et stort projekt, som tager mere end tre år at gennemføre. Derfor er tidsplanen foreløbig og ret til ændringer forbeholdes. Vi gør vores bedste for at holde tidsplanen opdateret, hvis der bliver behov for det.

2019:

Kloakseparering:

 • Storegade – fra Iver Dahlsvej til Søndergade – AFSLUTTET
 • Storegade – semiseparering fra Søndergade til Torvet udføres af Kolding Kommune
 • Torvet – AFSLUTTET
 • Søegårdsvej – AFSLUTTET
 • Frederiksberggade (nordlige del) – AFSLUTTET
 • Søndergade – AFSLUTTET
 • Toftegade – AFSLUTTET
 • Vestergade – AFSLUTTET

Du kan se en præsentation af projektets 2. etape i 2019 her.
I præsentationen kan du også se en detaljeret tidsplan over projektets 2. etape samt planer for vejspærringer og omkørsler i forbindelse med arbejdet.

Kloakseparering:
2020:

 • Bakken – AFSLUTTET
 • Kirkevejen – AFSLUTTET
 • Rugvang – AFSLUTTET
 • Slugten – AFSLUTTET

2021-2022

 • Møllegade- AFSLUTTET
 • Anlægsvej- AFSLUTTET
 • Jernbanegade- AFSLUTTET
 • Gl. Møllevej- AFSLUTTET
 • Drosselvej- AFSLUTTET
 • Østergade- AFSLUTTET
 • Frederiksberggade (sydlige del)- AFSLUTTET
 • Skolevej- AFSLUTTET

2023

 • Kloakseparering ved V/Buen

2024

 • Kloakseparering ved Søndergade/ Frederiksberggade

Regnvandsbassiner:

2022

 • Nyt regnvandsbassin på terræn ved Mosevangen – Afsluttet
 • Nyt regnvandsbassin som rørbassin i beton under jorden ved Storegade – Afsluttes marts 2023

2023

 • Nyt regnvandsbassin som sø ved Slugten – Afsluttet juli 2023, beplantes efterår 2023.
 • Nyt regnvandsbassin som sø ved Åparken – påbegyndes august 2023.

2024

 • Nyt regnvandsbassin som rørbassin i beton under jorden ved Kobbelvænget

Placering af nyt regnvandsbassin ved Åparken

Træerne på arealet omkring det nye bassin bliver først fældet i efteråret 2023.

Klik herunder for at se en PDF af vores bassintegning og ledningsplan :

Bassintegningen

Ledningsplanen

Placering af det eksisterende regnvandsbassin i Åparken

For spørgsmål vedrørende driften af det eksisterende regnvandsbassin kontakt gerne Robert Erichsen, BlueKolding på roer@bluekolding.dk eller 7636 3612.

Trafikale forhold

Følg Facebook-gruppen for projektet for at få løbende opdateringer om, hvordan arbejdet påvirker trafikken.

Entreprenøren (Per Aarsleff A/S), der udfører arbejdet for BlueKolding, vil løbende orientere de enkelte grundejere om adgangsforhold til de enkelte ejendomme.

HVORFOR GØR VI DET?
Vi separatkloakerer for at få adskilt regnvand og spildevand, så regnvandet kan komme direkte ud i vandmiljøet i stedet for at blive ledt til rensning på renseanlægget. Det er nemlig slet ikke nødvendigt, og desuden skaber de stigende mængder regnvand et stort pres på kloaksystemet, når både spildevand og regnvand skal ledes i det samme rør. Dermed sikrer vi også, at der er plads i rørene til at lede alt spildevand til rensning selv ved kraftige regnskyl, hvor der hidtil har kunnet ske overløb af urenset spildevand, fordi systemet blev overbelastet.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?
Hvis du har spørgsmål om praktiske forhold i forbindelse med arbejdet, kan du kontakte entrepriseleder Kasper Madsen på 2137 3052. Du er også velkommen til at kontakte Trine Dam Larsen, BlueKolding, på 7636 3614 eller trdl@bluekolding.dk

Du kan kontakte vores akut telefon på
76 36 36 36