Renovering og separering af kloaksystemet i Christiansfeld

HVAD SKAL DER SKE?
BlueKolding fornyer kloaksystemet i Christiansfeld og opdeler det ved en såkaldt kloakseparering i ét system til spildevand og ét til regnvand.
Der er tale om et stort projekt, som tager cirka 5 år at gennemføre. Derfor er tidsplanen foreløbig og ret til ændringer forbeholdes.
Vi gør vores bedste for at holde tidsplanen opdateret, hvis der bliver behov for det.

Klik her for at se præsentationen fra informationsmødet den 11. juni 2019.

OPDATERING DEN 26. JUNI 2020:

I uge 28, fra den 6. til 10. juli, bliver der lagt asfalt på Genvej. For at kunne udføre asfaltarbejdet bliver vi nødt til delvist at spærre vejen, men beboerkørsel og ærindekørsel er tilladt. Cyklister og gående kan passere arbejdsområdet i hele perioden, pånær stien fra Genvej til Christian VII vej, som ikke kan passeres på selve dagen, når der lægges asfalt.

I uge 29, 30 og 31, fra den 13. juli til 2. august holder vores Entreprenør Per Aarsleff A/S sommerferie. Byggepladsen er derfor lukket i denne periode.

Vi har udarbejdet en mere detaljeret tidsplan for genforeningskvarteret.

Vi arbejder i øvrigt sammen med vores entreprenør Per Aarsleff A/S på at finde en anden udførelsesmetode for 10. Februar Vej, som kan betyde, at arbejdet her måske kan fremskyndes. Det informerer vi mere om i august.

God sommer!

OPDATERING DEN 23. JANUAR 2020:

Projektet er desværre blevet forsinket. Det skyldes dels efterårets store regnmængder, dels en lidt for optimistisk tidsplan fra entreprenørens side. Det beklager vi selvfølgelig. Nedenfor kan du se en opdateret tidsplan for projektet.

Vejnavn

Forventet periode

Lindegade

16. december 2019 – 1. april 2020

Genvej

25. marts – 10. juni

Christian VII vej
Christian X Vej
10. Februar Vej
10. Juli Vej
Borgmestervej

3. juni 2020 – februar 2021

Klik her for at se et kort over samtlige etaper i arbejdet. 

Klik her for at læse infobrevet om projektets første etape.

HVORFOR GØR VI DET?
Vi separatkloakerer for at få adskilt regnvand og spildevand, så regnvandet kan komme direkte ud i Taps Å i stedet for at blive ledt til rensning på Christiansfeld renseanlæg. Det er nemlig slet ikke nødvendigt, og desuden skaber de stigende mængder regnvand et stort pres på kloaksystemet, når både spildevand og regnvand skal ledes i det samme rør. Dermed sikrer vi også, at der er plads i rørene til at lede alt spildevand til rensning selv ved kraftige regnskyl, hvor der hidtil har kunnet ske overløb af urenset spildevand, fordi systemet blev overbelastet.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Martin Staunsbjerg, BlueKolding på 7636 3622 eller mast@bluekolding.dk. Du kan også kontakte formand Jørgen Langfrits fra entreprenør Per Aarsleff A/S, der udfører arbejdet for BlueKolding, på 2924 9603.

Du kan kontakte vores akut telefon på
76 36 36 36