Renovering og separering af kloaksystemet i Christiansfeld

OBS:

Kloakarbejde vil påvirke bil- og bustrafikken i Christiansfeld fra mandag d. 2 maj 2022

Et centralt kryds i Christiansfeld by skal graves op i forbindelse med brud på en kloakledning. Arbejdet vil påvirke trafik og busruter i op til tre uger fra mandag den 2. maj.

Det er krydset Kongensgade, Haderslevvej, Skolevej og Præstegaardsvej, som BlueKolding har fået tilladelse til at grave op. Kloakarbejdet betyder, at krydset vil være lukket for al trafik.

Mens arbejdet står på, etableres der omkørsel – bl.a. via Lindegade, Vestervang, Gl. Kongevej og Tværvej. Der opsættes naturligvis skilte med omkørsel på de berørte strækninger.

Kloakarbejdet kommer også til at påvirke busdriften. Skolebørn bliver sat af og samlet op på busstationen på Kongensgade ved Gudsager, og flere stoppesteder betjenes ikke på grund af omkørsel. Du kan få yderligere information på sydtrafik.dk under de relevante køreplaner og på rejseplanen.dk, når du planlægger din rejse.


______________________________________________________________________________________________

HVAD SKAL DER SKE?
BlueKolding fornyer kloaksystemet i Christiansfeld og opdeler det ved en såkaldt kloakseparering i ét system til spildevand og ét til regnvand.
Der er tale om et stort projekt, som tager cirka 5 år at gennemføre. Derfor er tidsplanen foreløbig og ret til ændringer forbeholdes.
Vi gør vores bedste for at holde tidsplanen opdateret, hvis der bliver behov for det.

Sted
BlueKolding er nu i gang med adskillelsen af regn- og spildevand (kloakseparering) af 3. etape i Christiansfeld ved henholdsvis Haderslevvej, Gildesager, Møllegade, Gl. Kongevej, Kirke Allé, og Skolevej. 

Tidsplan

I januar 2022 starter arbejdet på Skolevej. Efter uge 10 graver vi i nogle af sidevejene til Haderslevvej, Gildesager og Møllegade. Dette foregår frem til sommerferien.

I uge 29,30 og 31 indstilles arbejdet pga. sommerferie.

Arbejdet på Haderslevvej starter først efter sommerferien 2022 pga. tour dé France. Herefter vil der blive arbejdet på Haderslevvej resten af 2022.


TV-inspektion af kloakledninger og jordbundsundersøgelser
I forbindelse med kloakarbejderne har firmaet NORVA 24 A/S foretaget TV-inspektion af de eksisterende kloakledninger. Dette gøres, så vi ved, hvor vi skal grave, og på overfladen markeres stederne derfor med maling.

Det geotekniske firma ”4AP” undersøger de eksisterende jordbunds- og grundvandsforhold. Der udføres geotekniske boringer i området, som vi får foretaget jordundersøgelse af. Der etableres også rør i jorden, så vi kan måle, om der er højtstående grundvand i området, vi skal tage hensyn til.

HVORFOR GØR VI DET?
Vi separatkloakerer for at få adskilt regnvand og spildevand, så regnvandet kan komme direkte ud i Taps Å i stedet for at blive ledt til rensning på Christiansfeld renseanlæg. Det er nemlig slet ikke nødvendigt, og desuden skaber de stigende mængder regnvand et stort pres på kloaksystemet, når både spildevand og regnvand skal ledes i det samme rør. Dermed sikrer vi også, at der er plads i rørene til at lede alt spildevand til rensning selv ved kraftige regnskyl, hvor der hidtil har kunnet ske overløb af urenset spildevand, fordi systemet blev overbelastet.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?
Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Martin Staunsbjerg, BlueKolding på 7636 3622 eller mast@bluekolding.dk. Du kan også kontakte formand Finn Bentsen fra  Per Aarsleff A/S, der udfører arbejdet for BlueKolding, på fbe@aarsleff.com.

____________________________________________________________________

Information fra de tidligere etaper

OPDATERING DEN 26. JUNI 2020:

I uge 28, fra den 6. til 10. juli, bliver der lagt asfalt på Genvej. For at kunne udføre asfaltarbejdet bliver vi nødt til delvist at spærre vejen, men beboerkørsel og ærindekørsel er tilladt. Cyklister og gående kan passere arbejdsområdet i hele perioden, pånær stien fra Genvej til Christian VII vej, som ikke kan passeres på selve dagen, når der lægges asfalt.

I uge 29, 30 og 31, fra den 13. juli til 2. august holder vores Entreprenør Per Aarsleff A/S sommerferie. Byggepladsen er derfor lukket i denne periode.

Vi har udarbejdet en mere detaljeret tidsplan for genforeningskvarteret.

Vi arbejder i øvrigt sammen med vores entreprenør Per Aarsleff A/S på at finde en anden udførelsesmetode for 10. Februar Vej, som kan betyde, at arbejdet her måske kan fremskyndes. Det informerer vi mere om i august.

God sommer!

OPDATERING DEN 23. JANUAR 2020:

Projektet er desværre blevet forsinket. Det skyldes dels efterårets store regnmængder, dels en lidt for optimistisk tidsplan fra entreprenørens side. Det beklager vi selvfølgelig. Nedenfor kan du se en opdateret tidsplan for projektet.

Vejnavn

Forventet periode

Lindegade

16. december 2019 – 1. april 2020

Genvej

25. marts – 10. juni

Christian VII vej
Christian X Vej
10. Februar Vej
10. Juli Vej
Borgmestervej

3. juni 2020 – februar 2021

Klik her for at læse infobrevet om projektets første etape.

OBS: Hvis du vil vide mere om den nye cykelsti i Christiansfeld, så kan du følge dette link

Du kan se den samlede etapeplan her: 

Beboerne i Etape 3 har modtaget et informationsbrev vedr. arbejdet i deres område. Du kan se brevet lige her.

Se infobrevet specifikt til beboerne på Kirke Allé, Gl. Kongevej og Skolevej lige her.

Du finder Per Aarsleff A/S og BlueKoldings præsentationer fra infomødet vedr. Etape 3 her: 

BlueKolding præsentation Etape 3

Aarsleff præsentation

Du kan kontakte vores akut telefon på
76 36 36 36