Renovering og separering af kloaksystemet i Christiansfeld

HVAD SKAL DER SKE?
BlueKolding fornyer kloaksystemet i Christiansfeld og opdeler det ved en såkaldt kloakseparering i ét system til spildevand og ét til regnvand.
Der er tale om et stort projekt, som tager cirka 5 år at gennemføre. Derfor er tidsplanen foreløbig og ret til ændringer forbeholdes.

Vi gør vores bedste for at holde tidsplanen opdateret, hvis der bliver behov for det.

Sted

BlueKolding skal nu i gang med adskillelsen af regn- og spildevand (kloakseparering) af 5. etape i Christiansfeld ved Haderslevvej (syd for Hjerndrupvej), Favstrupvej og Brosbjergvej.

Tidsplan

Det er planlagt, at gravearbejdet starter op i starten af 2023 og vil fortsætte frem til udgangen af 2023. Vi forventer, at gravearbejdet starter i den sydligste del, ved krydset Carstensvej – Gildesager, hvorfra det rykker nordpå.

HVORFOR GØR VI DET?

Vi separatkloakerer for at få adskilt regnvand og spildevand, så regnvandet kan komme direkte ud i Taps Å i stedet for at blive ledt til rensning på Christiansfeld renseanlæg. Det er nemlig slet ikke nødvendigt, og desuden skaber de stigende mængder regnvand et stort pres på kloaksystemet, når både spildevand og regnvand skal ledes i det samme rør. Dermed sikrer vi også, at der er plads i rørene til at lede alt spildevand til rensning selv ved kraftige regnskyl, hvor der hidtil har kunnet ske overløb af urenset spildevand, fordi systemet blev overbelastet.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?

Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Martin Staunsbjerg, BlueKolding på 7636 3622 eller mast@bluekolding.dk. Du kan også kontakte formand Lars Falslund Risum fra Per Aarsleff A/S, der udfører arbejdet for BlueKolding, på mobil +45 4044 2336 eller lfr@aarsleff.com

TV-inspektion af kloakledninger og jordbundsundersøgelser

I forbindelse med kloakarbejderne har firmaet NORVA 24 A/S foretaget TV-inspektion af de eksisterende kloakledninger. Dette gøres, så vi ved, hvor vi skal grave, og på overfladen markeres stederne derfor med maling.

Det geotekniske firma ”4AP” undersøger de eksisterende jordbunds- og grundvandsforhold. Der udføres geotekniske boringer i området, som vi får foretaget jordundersøgelse af. Der etableres også rør i jorden, så vi kan måle, om der er højtstående grundvand i området, vi skal tage hensyn til.

 

Dokumenter fra skurvognsmøde afholdt d. 23 maj 2023

Omdelt invitation

Udsnit Vestervang

Udsnit Banckesvej

Billede af Banckesvej_og_Vestervang HER

___________________________________________________________________________________

Du kan se den samlede etapeplan her

___________________________________________________________________________________

ETAPE 5

Der afholdes informationsmøde om Etape 5 tirsdag den 7. maj kl. 17-19 på Brødremenighedens Hotel

Beboerne i Etape 5 har modtaget et informationsbrev vedr. arbejdet i deres område. Du kan se brevet her

___________________________________________________________________________________

ETAPE 4

Du finder Per Aarsleff A/S og BlueKoldings præsentationer fra infomødet vedr. Etape 4 her:

BlueKolding præsentation Etape 4

Aarsleff præsentation Etape 4

Beboerne i Etape 4 har modtaget et informationsbrev vedr. arbejdet i deres område. Du kan se brevet her

___________________________________________________________________________________

ETAPE 3

Du finder Per Aarsleff A/S og BlueKoldings præsentationer fra infomødet vedr. Etape 3 her:

BlueKolding præsentation Etape 3

Aarsleff præsentation Etape 3

Beboerne i Etape 3 har modtaget et informationsbrev vedr. arbejdet i deres område. Du kan se brevet lige her.

___________________________________________________________________________________

ETAPE 2

Se infobrevet specifikt til beboerne på Kirke Allé, Gl. Kongevej og Skolevej her.

___________________________________________________________________________________

ETAPE 1

Beboerne i Etape 3 har modtaget et informationsbrev vedr. arbejdet i deres område. Du kan se brevet her.

___________________________________________________________________________________

Information fra de tidligere etaper:

her.

___________________________________________________________________________________

OBS: Hvis du vil vide mere om den nye cykelsti i Christiansfeld, så kan du følge dette link

Du kan kontakte vores akut telefon på
76 36 36 36