Renovering af vandforsyningen i Christiansfeld

Hvad skal der ske

I forbindelse med fornyelsen af kloaksystemet i Christiansfeld vil BlueKolding i starten af 2023 renovere vandforsyningen på en række adresser. Renoveringen medfører en del gravearbejde, fordi der skal lægges nye ledninger. Projektet er led i arbejdet med sanering af kloakkerne i Christiansfeld.

Projektet afsluttes indenfor 20 uger.

_____________________________________________________________________________________________

Hvorfor gør vi det

Arbejdet skal sikre, at vand fra ødelagte vandrør ikke unødigt ender i udgravninger eller giver borgerne vand i utide.

_____________________________________________________________________________________________

Sted

-Gildesager start 3/1/2023

Veje omfattet af projektet vil blive opdateret løbende.

_____________________________________________________________________________________________

Tidsplan

Vi opdatere tidsplanen her på siden løbende.

_____________________________________________________________________________________________

Hvem kan jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Ulrik Westergaard Knudsen på, 7636 3664 eller ulwk@bluekolding.dk. Du kan også kontakte formand Lars Falslund Risum fra Per Aarsleff A/S, der udfører arbejdet for Blue Kolding på mobil 4044 2336 eller lfr@aarsleff.com

Informationsbrev vedr. arbejdet i området kan du se her

Informationsbrev fra Aarsleff og BlueKolding om ny vandledninger i på Præstegårdsvej i Christiansfeld kan læses her

 

Du kan kontakte vores akut telefon på
76 36 36 36