Regnvandsledning i Rugmarken ved Grønning Hoved

Hvad skal der ske?
I forbindelse med en privat sommerhusudstykning, er der etableret regnvandsbassin og tilhørende regn- og spildevandsledninger. Dog mangler regnvandet at blive korrekt forbundet med eksisterende kloak, da der pt. er lavet en midlertidig forbindelse.

Hvor ligger byggemodningen?
Den private sommerhusudstykning ligger på Skamlingsbakken 1 – 31, 6093 Sjølund.

Hvornår foregår det?
Regnvandsledningen etableres i perioden fra den 23. oktober til den 30. november 2023. (uge 43-48).

Hvordan påvirker det trafikken?
Dele af Rugmarken vil være spærret pga. opgravning for etablering af den nye regnvandsledning, men det vil stadigvæk være muligt at komme frem til dit sommerhus til fods.

Hvem kan jeg kontakte?
Hvis du har spørgsmål til BlueKolding om etablering af ledningen mv. er du velkommen til at kontakte Martin Staunsbjerg på tlf. 76 36 36 22, E-mail mast@bluekolding.dk

Du kan kontakte vores akut telefon på
76 36 36 36