Rebæk

HVAD SKAL DER SKE?

Vi opdeler kloaksystemet i Rebæk og lægger to nye kloakledninger, én til regnvand og én til spildevand. Derudover etablerer vi et regnvandsbassin, hvor regnvandet skal løbe igennem, inden det ledes ud til Kolding Fjord.

HVORNÅR FOREGÅR ARBEJDET?

August 2017 – ca. december 2019

HVORFOR GØR VI DET?

Når det kommer skybrud og regner meget kraftigt, kan kloaksystemet i Rebæk ikke følge med. Der sker oversvømmelser af kældre flere steder, og der kommer opstuvning på terræn med opspædet spildevand. Derudover sker der også overløb til vandmiljøet, dvs. Rebæk strand, og det går ud over badevandskvaliteten.

Vi adskiller regnvandet og spildevandet for at reducere risikoen for, at spildevand løber urenset ud vandmiljøet, på terræn og i kældre, og for at reducere risikoen for sygdomsfremkaldende bakterier ved Rebæk strand. Det bliver heller ikke nødvendigt at bruge energi på at pumpe regnvandet til renseanlægget. Regnvandet kan blot, via et regnvandsbassin, ledes ud i fjorden.

HVORDAN PÅVIRKER DET TRAFIKKEN?

Mange af de gader, der arbejdes på, vil som udgangspunkt være spærret for kørende trafik, og parkering kan ske på de tilstødende veje – i den ene side. Fodgængere kan passere arbejdsstedet, men opfordres til, i videst muligt omfang, at benytte områdets stier. Entreprenøren vil varsle beboerne i god tid, inden gravearbejdet påbegyndes på de forskellige veje.

HVEM KAN JEG KONTAKTE?

Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Carsten Hvistendahl, BlueKolding på cahv@bluekolding.dk eller tlf.
7636 3619

Vi opdeler kloaksystemet i Rebæk og lægger to nye kloakledninger, én til regnvand og én til spildevand. Derudover etablerer vi et regnvandsbassin, hvor regnvandet skal løbe igennem, inden det ledes ud til Kolding Fjord.

Du kan kontakte vores akut telefon på
76 36 36 36