Kloakseparering i Fynslund

Hvad skal der ske?

Vi opdeler kloaksystemet i den sidste del af Fynslund, så der i fremtiden er én ledning til regnvand og én ledning til spildevand. Vi vil genanvende den eksisterende spildevandsledning til spildevand og lægge en ny ledning til regnvandet. Der vil blive etableret et regnvandsbassin til rensning og forsinkelse af regnvandet, inden det ledes til Hundsholdt Bæk.

 

Hvornår foregår arbejdet?

Juni 2023 – december 2024

 

Hvorfor gør vi det?

Når der er et fælleskloaksystem, som der på nuværende tidspunkt er i den sidste del af Fynslund, kan kloaksystemet ikke rumme den store mængde nedbør, der kommer ved kraftigt regnvejr. Dette kan medføre kælderoversvømmelser og overløb af urenset spildevand, som i Fynslund løber ud i Hundsholdt Bæk. Kloaksystemet blev etableret for mange år siden, hvor det ikke regnede så meget og så kraftigt, som det gør i dag. Vi adskiller regn- og spildevand for at reducere risikoen for urenset spildevand i vandmiljøet. Med adskilte kloaksystemer undgår vi at bruge ressourcer på at pumpe regnvandet til renseanlægget; det skal blot renses i regnvandsbassinet.

 

Hvordan påvirker det trafikken?

Under arbejdet vil vi forsøge at holde mindst ét spor farbart, men arbejdet i krydset kan medføre, at der bliver etableret en omkørsel kortvarigt. Derfor vil vi placere dette arbejde i skolens sommerferie for at genere mindst muligt. Bliver jeres indkørsel spærret kortvarigt, vil vores entreprenør kontakte jer i god tid angående hvornår og hvad I så kan gøre.

 

Hvem kan jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål til arbejdet, er du velkommen til at kontakte Anne Munksgaard Pedersen, BlueKolding, på 76 36 36 25 eller anmp@bluekolding.dk. Du kan også kontakte formand Lars Falslund Risum fra Per Aarsleff A/S, der udfører arbejdet for BlueKolding på 4044 2336 eller lfr@aarsleff.com.

Du kan læse det udsendte informationsbrev HER

Du kan kontakte vores akut telefon på
76 36 36 36