Kloakering af erhvervsområde ved Venusvej

Hvad skal der ske?
I forbindelse med tidligere udførte kommunal erhvervsbyggemodning skal der etableres yderligere 2 sidevej til Venusvej for at tilgodese kommende salg af grunde i erhvervsområdet.

Hvor ligger byggemodningen?
Venusvej 6000 Kolding.

Hvornår foregår det?
Anlægsarbejderne forventes at kunne starte i april måned 2024 og være afsluttet inden udgangen af september måned 2024.

Hvordan påvirker det trafikken?
Ved tilslutning til den eksisterende kloak i Venusvej- spærres Venusvej for gennemkørsel – gående og cyklister kan passere.
Herudover vil der være transport af sand og andre materialer på Venusvej og tilstødende veje. Ellers bliver de nye kloakledninger placeres hvor der i dag er grønne arealer tidligere marker.

Hvem kan jeg kontakte?
Hvis du har spørgsmål til BlueKolding er du velkommen til at kontakte Martin Staunsbjerg på tlf. 76 36 36 22, E-mail mast@bluekolding.dk

Du kan kontakte vores akut telefon på
76 36 36 36