Fremtidssikring af kloakken i Ålykkekvarteret

Hvad skal der ske?
BlueKolding skal nu i gang med at renovere kloakledningerne i Marcus Alle, Harths Alle og Skovløkkevej. Renoveringen sker ved opgravning i vej/fortov. Der skal ikke foretages en separatkloakering i området (adskillelse af regn- og spildevand i to separate ledninger). I skal derfor ikke foretage en adskillelse af regn- og spildevand inde på privat grund.

Hvornår foregår det?
Arbejdet starter januar 2024 og forventes pt. at være afsluttet sommeren 2024.

Hvordan påvirker det trafikken?
Vi forsøger så vidt muligt at opretholde adgang til private indkørsler i perioden. Der kan dog forekomme midlertidige spærringer, men vi vil orienterer de berørte inden.

Hvem kan jeg kontakte?

Hvis I er i tvivl om noget, så er I meget velkomne til at kontakte folkene på stedet, eller henvende jer til en af nedenstående.

Carsten Hvistendahl, BlueKolding       7636 3619          cahv@bluekolding.dk
Lars Risum, Per Aarsleff:                        4044 2336         lfr@aarsleff.com
Bo Scherrebeck, Per Aarsleff:               4044 2353         bsc@aarsleff.com

Du kan kontakte vores akut telefon på
76 36 36 36