Byggemodning med 87 rækkehuse og 2 parcelhusgrunde

Hvad skal der ske?

Den private udstykker Chrøis & Lund etablerer en byggemodning med 87 rækkehuse og 2 parcelhusgrunde i Nr. Bjert. BlueKolding skal i denne forbindelse etablere et spildevandssystem til håndtering af spildevandet, mens Chrøis & Lund etablerer regnvandssystemet til håndtering af tag- og overfladevand.

Hvor er byggemodningen?

Byggemodningen er beliggende ved Sletteskovvej i Nr. Bjert.

Hvornår foregår det?

Hele byggemodningen inklusive byggeriet af rækkehusene forventes at begynde i april 2023 og være afsluttet i december 2023. BlueKolding forventer at være færdig med spildevandsystemet i august 2023.

Hvordan påvirker det trafikken?

Der vil være en del trafik på Sletteskovvej til og fra byggemodningen. Kolding Kommune planlægger at lave et vejprojekt på Sletteskovvej fra Nr. Bjertvej og ca. 400 m op til byggemodningen.

Hvem kan jeg kontakte?

Hvis du har spørgsmål til BlueKoldings del af projektet, er du velkommen til at kontakte Anne Munksgaard Pedersen på tlf. 76 36 36 25 og e-mail anmp@bluekolding.dk.

For spørgsmål vedrørende byggemodningen kontakt Chrøis & Lund på tlf. 22 90 03 53 eller e-mail mde@chroislund.dk.

Du kan kontakte vores akut telefon på
76 36 36 36