Byggemodning ”Ved Virkelyst” Vester Nebel – 62 grunde

Hvad skal der ske?
Kolding Kommune skal etablere 62 nye byggegrunde i Vester Nebel. BlueKolding skal håndtere spildevandet imens regnvandet skal håndteres lokalt ved nedsivning.

Hvor ligger byggemodningen?
Syd for Elkærholmparken og vest for Koldingvej, Vester Nebel, 6040 Egtved.

Hvornår foregår det?
Anlægsarbejderne forventes at starte i april måned 2024 og være afsluttet senest i oktober måned 2024.

Hvordan påvirker det trafikken?
Der vil være transport af jord og andre materialer på Koldingvej, men der er umiddelbart ingen veje som afspærres.
Det kommende arbejdsområde er i dag græs / markarealer.

Hvem kan jeg kontakte?
Hvis du har spørgsmål til BlueKolding, er du velkommen til at kontakte Martin Staunsbjerg på tlf. 76 36 36 22, E-mail mast@bluekolding.dk

 

Du kan kontakte vores akut telefon på
76 36 36 36