Byggemodning ”Elmevangen” Eltang – 6000 Kolding

Hvad skal der ske?
Iversen Byg A/S skal etablere 27 nye boliger i Eltang. BlueKolding skal håndtere spildevandet imens regnvandet skal håndteres lokalt af udstykker.

Hvor ligger byggemodningen?
Elmevangen, Eltang, 6000 Kolding.

Hvornår foregår det?
Anlægsarbejderne forventes pt. at starte i marts måned 2024 og være afsluttet senest i juni måned 2024.

Hvordan påvirker det trafikken?
Der vil være transport af sand og andre materialer på Elmevangen og Elmedraget, men der er umiddelbart ingen veje som afspærres.
De reelle arbejdsarealer henligger pt. i græsarealer, markarealer mv.

Hvem kan jeg kontakte?
Hvis du har spørgsmål til BlueKolding, er du velkommen til at kontakte Martin Staunsbjerg på tlf. 76 36 36 22, E-mail mast@bluekolding.dk

Du kan kontakte vores akut telefon på
76 36 36 36