Forundersøgelse for adskillelse af regn- og spildevand i Christiansfeld etape 5.

HVAD SKAL DER SKE?

I forbindelse med den fremtidige adskillelse af regn- og spildevand i Christiansfeld etape 5, undersøger BlueKolding de eksisterende kloakledninger område. Det er nødvendigt at undersøge den eksisterende fælleskloak for at kende dens placering og fysiske tilstand.

___________________________________________________________________________________________________________________

Sted

BlueKolding skal undersøge de eksisterende kloakledninger på: Haderslevvej, Brosbjergvej og Favstrupvej.

___________________________________________________________________________________________________________________

Tidsplan

NORVA24  udføre spuling af kloakken og TV-inspektionen i uge 3 eller 4, og TV-inspektion umiddelbart efterfølgende.

___________________________________________________________________________________________________________________

HVORFOR GØR VI DET?

Undersøgelserne af kloakken foregår med et kamera, og for at vi kan filme, er det nødvendigt først at rengøre kloakledningerne, hvilket sker ved højtryksspuling.

Vi undersøger den eksisterende kloak frem til den første skelbrønd.

Muligvis fylder vi vand i tagrender, ACO-dræn mv. for at få klarhed over, hvor de enkelte elementer er tilsluttet kloakken.

I forbindelse med undersøgelserne, laver vi markeringspæle og diverse markeringer på fortove, fliser mv. Markeringerne angiver f.eks.

skjulte brønde, placering af kloakstikledninger mm.

Højtryksspuling og TV-inspektion udføres af firmaet NORVA24. Placeringen af de afsatte punkter på fortovsfliser, rabatter sker efter GPS-opmåling foretaget af firmaet GEOPARTNER.

I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at frigrave kloakken for at foretage TV-inspektion af kloakledningerne. Hvis det bliver nødvendigt, kontakter vores entreprenør Per Aarsleff A/S direkte herom. Vi reetablerer naturligvis det, som har været gravet op.

___________________________________________________________________________________________________________________

HVEM KAN JEG KONTAKTE?

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger, er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 7636 3622 eller mast@blueKolding.dk

Du kan finde flere oplysninger om adskillelse af regn- og spildevandet i Christiansfeld på vores hjemmeside https://bluekolding.dk Klik på ”Her arbejder vi” og find Renovering og separering af kloaksystemet i Christiansfeld”

___________________________________________________________________________________________________________________

Beboerne i Etape 5 modtager følgende informationsbrev vedr. arbejdet. Du kan se brevet her.

___________________________________________________________________________________

OBS

I forbindelse med spulingen vil du modtage en seddel i postkassen fra NORVA24 omkring ting, du skal være opmærksom på i forbindelse med arbejdet.

Du bliver bl.a. rådet til at:

  1. Tildække alle toiletter og afløb med en fugtig klud og stille noget tungt ovenpå, f.eks. en spand med vand.
  2. Eventuelt skubbe dækslet til din rensebrønd eller skelbrønd lidt til side (hvis du har én og ved, hvor den er) for at begrænse trykket i kloakken, mens vi spuler.
  3. Fylde vand i alle afløb og skylle ud i toilettet, når vi er færdige, for at undgå dårlig lugt.

 

Du kan kontakte vores akut telefon på
76 36 36 36