Slide

Om BlueKolding

Meld flytning, tilmeld PBS,
se dit forbrug og meget mere.

Hvorfor hedder vi BlueKolding?

I 2015 skiftede Kolding Spildevand navn til BlueKolding. Det gjorde vi for at markere, at vi efterhånden gør meget mere end bare at sørge for, at spildevand fra huse og virksomheder bliver ledt væk og renset, og at regnvand bliver ledt tilbage i naturen. Navnet er inspireret af The Blue Economy, en økonomi- og bæredygtighedstankegang, der handler om at hæve ambitionsniveauet på miljø-, energi- og klimaområdet. Hvor den grønne tankegang handler meget om at gøre mindre skade, end vi mennesker hidtil har gjort på naturen, så handler den blå tankegang om at gøre mere gavn.

Spildevand bliver til energi

Derfor har vi ikke bare bygget et nyt hus der bruger mindre energi end det gamle – vi har bygget et der producerer energi. Endda mere, end det bruger. Derfor nøjes vi ikke med at rense spildevandet, så det ikke skader det vandmiljø, vi leder det tilbage i – vi udnytter processerne og resterne til at producere energi, der giver både el og varme til Koldings huse, virksomheder og busskure og gødning til oplandets marker. Du kan læse mere om vores energi-produktion her.

Det er hvad Blue-tankegangen handler om. Ikke bare mindre skade – men mere gavn.

Forestil dig en verden, hvor intet går til spilde

Grøn fokuserer på at reducere forbrug og spild – altså på at gøre mindre skade. Det er godt, men det er ikke nok. Blue går langt videre og handler om at designe fuldstændigt bæredygtige systemer, hvor man udnytter alle ressourcer – også spild – i nye værdikæder. Fuldstændig som vi allerede gør i BlueKolding i dag.

Ordet ’spild’ eksisterer ikke i Blue-tankegangen. Overskydende ressourcer fra én proces danner grundlaget for en ny. Intet er til overs. Alt er begyndelsen på noget nyt.

Hvad arbejder vi for?

Vi arbejder for en sund, ren og klimasikker kommune – og en verden, hvor intet går til spilde.

Det lyder stort. Og det lyder ambitiøst. Og det er det også. Men det betyder ikke, at vi nedprioriterer det, vi oprindeligt er sat i verden for: Nemlig at sørge for, at vores kunder – Koldings borgere og virksomheder – kommer af med deres spildevand, og at det bliver renset, så det kan blive ledt tilbage i naturen. Men i dag ser vi spildevandet og rensningen af det som et middel til at producere el, varme og rent vand i stedet for at se det som et restprodukt, der skal skaffes af vejen. Og det virker!

water-839590
En leve- og bæredygtig verden

BlueKolding håndterer dit spildevand. Vi er hele Koldings miljø-, energi- og klimaselskab. Vi arbejder for at sikre en leve- og bæredygtig verden for hinanden og de kommende generationer, og vi inspirerer kunder og samarbejdspartnere til at hjælpe. Vi klimasikrer Kolding, renser spildevandet og udnytter processerne til at producere bl.a. el, rent vand og varme. Og vi arbejder for at påvirke alle omkring os, kunder, leverandører og samarbejdspartnere, til at tænke miljø og bæredygtighed på en helt ny og mere ambitiøs måde.

Monopol forpligter! Alt, hvad vi gør, skal komme dig til gode

Hvis du bor i Kolding Kommune, så er du kunde hos os. Du har ikke andre muligheder, for vi er den eneste virksomhed, der udbyder opgaven med at bortlede regn- og spildevand og rense spildevandet. Det ser vi som en forpligtelse til at gøre mest mulig gavn for dine penge. Og til at fortælle dig, hvad du får for pengene.

Dine penge gør gavn

BlueKolding er et aktieselskab, der er 100 % ejet af Kolding Kommune, det vil sige af dig. Derfor må vi heller ikke generere overskud. Det, du betaler til os, bliver brugt til at drive og vedligeholde kloakker og renseanlæg, til at klimasikre Kolding mod oversvømmelser og til at investere i løsninger, der både kan gavne miljøet og sikre indtægter, som gør det billigere for dig at være kunde hos os.

Fakta om BlueKolding

  • Vi ejer og vedligeholder de 2000 km kloakrør under Kolding Kommune.
  • Vi ejer og driver de 5 renseanlæg og 3 forrenseanlæg, der er i kommunen.
  • Vi sørger for, at regn- og spildevand bliver ledt væk fra huse og virksomheder.
  • Vi renser dit spildevand og sender det tilbage til naturen.
  • Vi klimasikrer Kolding ved at etablere anlæg, der skal minimere oversvømmelser fra kloakkerne.
  • Vi styrer og overvåger spildevandsanlæggene døgnet rundt.
  • Vi renoverer, udbygger og moderniserer kloaksystemet, så det kan følge med de stadigt stigende regnmængder.
  • Vi er et selvstændigt aktieselskab 100 % ejet af Kolding Kommune.
  • Vi betjener ca. 90.000 kunder i 33.000 husstande i Kolding Kommune.
  • Vi er ca. 50 engagerede medarbejdere.
Bluekolding