Slide

STORMFLOD PÅ VEJ – HVAD GØR BLUEKOLDING?

Det voldsomme vejr og den forhøjede vandstand kommer til at påvirke kloaksystemet og vores muligheder for både at lede vandet væk og rense det i de kommende døgn.

Det voldsomme vejr og den forhøjede vandstand kommer til at påvirke kloaksystemet og vores muligheder for både at lede vandet væk og rense det i de kommende døgn. Flere af BlueKoldings pumpestationer, som skal lede vandet til renseanlægget, forventes at blive sat ud af drift i en periode, simpelthen fordi der bliver lukket for strømmen. Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre alternativ strømforsyning med generatorer, men hvis anlæggene kommer til at stå under vand, vil vi under ingen omstændigheder kunne pumpe vandet væk alligevel.

Derfor fokuserer vi først og fremmest på at sikre pumpestationerne og de elektriske installationer, så vi kan få dem i gang, så snart vandstanden falder igen. Desuden fokuserer vi på at sikre renseanlægget mod det kolde saltvand, som også vil løbe ned i kloakkerne, når vandstanden i Fjorden og åen stiger så meget, som den ser ud til at gøre. Kort sagt: Der vil være et par døgn, hvor vi er nødt til at fokusere på at begrænse skaderne, så vi hurtigst muligt kan komme tilbage til normal drift igen.

Du kan følge situationen på Kolding Kommunes hjemmeside. Her kan du også finde gode råd om, hvad du selv kan gøre for at sikre dit hus mod oversvømmelser, og hvad du skal gøre, hvis skaden sker. Kolding Kommune har også oprettet en særlig hotline, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål til, hvad den forhøjede vandstand fredag og lørdag kan betyde for dig og dit hus. Find alle oplysninger, links og telefonnumre her: https://www.kolding.dk/om-kommunen/nyhedsarkiv/hotline-om-forhojet-vandstand/

 

Vand