Slide

Regnvandsbede gemte på genstande fra 2. Verdenskrig

På Snerlevej er BlueKolding ansvarlig for etableringen af regnvandsbede. Under anlæggelsen af bedene kom en række interessante ting op til overfladen. Flere tyske militærhjelme sammen med andre genstande fra 2. Verdenskrig dukkede pludselig frem i mulden.

Graveholdet tog i første omgang tingene til side, hvorefter BlueKoldings sikkerhedsansvarlige, Jesper Baumann, kontaktede selskabets kommunikationsmand, Søren Kjær Rasmussen, som tilfældigvis har en baggrund som 2. Verdenskrigs-historiker. Efter en kort besigtigelse herskede der ingen tvivl om, at der faktisk var tale om genstande fra besættelsen. Udover hjelmene dukkede en bajonet, ampuller, spritflasker, patroner og en tysk bog også op af hullet.

 

BlueKolding graver i en tysk militærlejr

Det er ikke hver dag, der dukker krigsmateriel frem i forbindelse med BlueKoldings anlægsprojekter, men det er egentlig ikke så underligt, at graveholdet stødte på noget netop på Snerlevej – regnvandsbedende bliver nemlig anlagt lige der, hvor der lå en stor tysk militærlejr under besættelsen. Flere tusinde tyske soldater nåede at bo i lejren, og det giver derfor mening, at der stadigvæk findes spor i området.

Hvordan hjelmene er endt i et hul sammen med medicin-ampuller og spritflasker, kan man kun gisne om, men et bud fra Søren Kjær Rasmussen er, at nogle af soldaterne simpelthen har valgt at tømme medicinskabet, barskabet, holde en fest og så smide deres militære habengut ad Pommern til ved krigens afslutning: ”På et tidspunkt har de her folk vidst, at krigen var tabt, og at de nu skulle hjem til et sønderbombet Tyskland. Man forstår jo egentlig godt, at de ville ’stives af’ med en sidste fest, inden de tog den lange tur hjem”, siger Rasmussen.

Nu på museum

Efter fundet af genstandene tog BlueKolding kontakt til de relevante museumsmyndigheder. På baggrund af dette kom der en aftale i stand med Museum Kolding, som tog imod effekterne og udstillede en del af dem i deres lokaler på Staldgården, som rummer en flot udstilling om Kolding under besættelsen.