Slide

Med spildevand kan vi hjælpe den grønne omstilling på vej

I øjeblikket arbejder BlueKolding med et projekt, der går up på at fjernvarmeforsyne Sønder Stenderup og Sdr. Bjert med fjernvarme via en varmepumpe placeret på Centralrenseanlægget. En varme, der ikke findes mere bæredygtigt, og som vi i årtier har udledt på bunden af Lillebælt.

Energien i vores spildevand har faktisk en størrelse, så den også kan forsyne ”bag ud” i fjernvarmenettet, dvs., så Kolding også kunne få glæde af den. Men hvorfor er det så svært at få gjort, når nu alle skriger efter at få erstattet gas- eller oliefyret med noget andet?

Det vil jeg forsøge at forklare her:

Store dele af Trekantområdet er fjernvarmeforsynet med overskudsvarme fra industrien. Industrien er her Shell Raffinaderiet, Energnist (et affaldsforbrændingsselskab) og Skærbækværkets flisfyring. I TVIS-systemet (Trekantområdets Varmetransmissionsselskab I/S) er der i dag varme nok til at forsyne Trekantområdet, og hvis vi skal ind med BlueKoldings spildevandsenergi, vil det hovedsageligt være varme fra Skærbækværket, vi skal fortrænge. Skærbækværket benytter træflis som brændsel, og prisen på varme fra værket er relativ lav. Dog må der forventes højere priser på træflis, og det kan komme til at betyde noget for rentabiliteten i varmepumpeprojektet.

Vores indledende økonomiske beregninger viser desværre ikke positiv selskabs- og samfundsøkonomi i at forsyne med varme via spildevand til TREFOR nettet via TVIS. Varmeforsyningsloven siger, at varmeforsyningsselskaberne ikke må lave løsninger, der risikerer at gøre det dyrere for forbrugerne. Og når gevinsten ved at producere fjernvarme på spildevandsvarmepumpen er begrænset eller dyrere sammenlignet med Skærbækværkets flisafbrænding, bliver det ulovligt at lave den ellers 100% bæredygtige og grønne varmepumpeløsning.

BlueKolding arbejder videre med projektet
Det kan dog vise sig, at spildevandsvarmepumpen også vil fortrænge produktionen fra andre forsyningsanlæg. Hvis dette er tilfældet, vil gevinsten givetvis være større. Denne viden kræver dog, at der udarbejdes en energisimulering for hele TREFORs system.En mulighed, for at dette kunne blive realiserbart, er, at man f.eks. har planer om at reducere eller lukke Skærbækværket, eller at man har behov for ny produktionskapacitet – f.eks. grundet udvidelser af TVIS’ forsyningsområde. BlueKolding har en aftale med TVIS, TREFOR og Kolding Kommune om arbejde videre med at udnytte al potentialet i spildevandet. Det første møde i sagen er afholdt, og det næste kommer inden for de næste to uger.

Hvis politikerne ønsker en grøn omstilling, bør en 100% grøn og bæredygtig løsning, som varme lavet af spildevand, have forrang foran andre og mindre bæredygtige varmekilder. Grøn omstilling koster, og vi må alle sammen bidrage – særligt nu.

Per Holm, adm. dir. BlueKolding den 29. september 2022

Per Holm