Slide

Ingen prisstigning til BlueKoldings kunder

BlueKolding har som alle andre mærket energikrisen og den markante prisstigning på blandt andet el. Det har medført øgede driftsomkostninger på over 20 millioner. Alligevel skal kunderne ikke have flere penge op af lommen i 2023. Virksomheden har nemlig formået at effektivisere i en sådan grad, at det udligner sig med de øgede driftsomkostninger.

Prisen skyder i vejret på næsten alt. Men også kun næsten, for BlueKolding formår trods stigende udgifter at holde prisen på afledning af spildevand i ro for sjette år i træk.

BlueKolding har som alle andre mærket energikrisen og den markante prisstigning på blandt andet el. Det har medført øgede driftsomkostninger på over 20 millioner. Alligevel skal kunderne ikke have flere penge op af lommen i 2023. Virksomheden har nemlig formået at effektivisere i en sådan grad, at det udligner sig med de øgede driftsomkostninger.

”Jeg er glad for, at vi kan holde priserne i ro på trods af inflation og stigende energipriser. Det vidner om, at vi gør alt, hvad vi kan, for at få kundernes penge til at gøre mest mulig gavn for både klima og miljø. Når vi siger, at vi arbejder for en verden, hvor intet går til spilde, så gælder det også, og måske især, kundernes penge,” siger næstformand i BlueKoldings bestyrelse, Gitte Grønbæk.

Det er sjette år i træk, BlueKolding formår at holde priserne på afledning af spildevand på samme niveau.

 

Meget mere klima for pengene

Gennem de seneste år har BlueKolding investeret over 1 milliard kr. i forbedring af Koldings vandmiljø, klimatilpasning og i teknologier til udnyttelse af ressourcerne i spildevandet. Men på trods af de store investeringer skal kunderne ikke betale mere for at komme af med deres spildevand. Investeringerne medvirker nemlig blandt andet til en mere automatisk, og dermed mere effektiv, drift af spildevandssystemet. På den måde får BlueKoldings kunder meget mere miljø og bæredygtighed for de samme penge.

”Vi arbejder hele tiden på at blive bedre og mere effektive til at rense spildevandet og udnytte processerne til at producere eksempelvis klimaneutral el og varme. BlueKolding er en monopolvirksomhed, og vi mener monopol forpligter. Derfor gør vi os umage hver eneste dag for at give kunderne mest mulig værdi for pengene,” forklarer direktør i BlueKolding, Per Holm.

 

Pas på, hvad du putter i toilettet

Selvom BlueKolding gennem seks år har formået at effektivisere virksomheden og investere fornuftigt, er der stadig muligheder for at blive bedre. Og en af de muligheder kræver hjælp fra kunderne. Det handler nemlig om at hjælpes ad med at passe bedre på kloakkerne, og dermed på både miljøet og økonomien.

Så i slutningen af 2022 lavede BlueKolding en undersøgelse for at blive klogere på kundernes toiletvaner. På trods af det private emne lykkedes det BlueKolding at indsamle over 1000 spørgeskemabesvarelser. De indsamlede data skal bruges til at lave en målrettet kampagne om, hvad der hører hjemme i toilettet, og især hvad der ikke gør.

Der er nemlig mange udgifter forbundet med at fjerne affald, som skulle have været smidt i skraldespanden, fra kloakkerne. Hvis kunderne smider klude, vådservietter, vatpinde, tamponer og andet affald i skraldespanden fremfor i toilettet, kan BlueKolding i stedet bruge kræfterne og pengene på for eksempel at forhindre overløb og oversvømmelser.

For sjette år i træk formår BlueKolding at holde priserne på afledning af spildevand på samme niveau.