Slide

Hvem har vi brug for i BlueKolding

I løbet af maj måned i år har en række 7.-klasser i Kolding Kommune besøgt BlueKolding i forbindelse med et karriereforløb. Her er de blevet gjort klogere på karriereveje og arbejdsmarkedet generelt.

Ved besøgene blev der holdt et oplæg om, hvilke kompetencer der kan føre til et job hos BlueKolding. Konklusionen i denne forbindelse var, at et selskab som BlueKolding har brug for rigtig mange forskellige kompetencer. Vi kunne desuden konstatere, at en god del af vores ansatte startede deres arbejdsliv i andre brancher, før de kom til os. Det viser blandt andet, at ens kompetencer ofte kan komme i spil på andre måder og i nye sammenhænge, end det man oprindeligt planlagde.

Det blev vi selv meget klogere på, efter at syv medarbejdere delte deres karrierebaggrund. Det er blevet til et skriftligt bidrag fra hver, hvor de fortæller om deres uddannelse, erhvervskarriere og, hvordan de bruger deres evner hos BlueKolding.

Du kan læse de syv bidrag herunder:


Jesper
Mit navn er Jesper, og jeg er 48 år gammel.

Efter 10 .klasse blev jeg i 1996 udlært som rustfast fabriksblikkenslager (en type smedeuddannelse).

Karrierevalget om at blive håndværker var for mig det rigtige, eftersom det at skabe noget med hænder og hoved falder mig helt naturligt. I 2000 startede jeg hos en mindre smedevirksomhed, hvor vi kørte rundt som eksterne håndværkere på store og mellemstore produktionsvirksomheder – deriblandt BlueKolding. I 2018 blev jeg så ansat som håndværker i driften i BlueKolding.

Sammen med mine 17 kollegaer sørger jeg for, at pumpestationer, kloakledninger og renseanlæg kører optimalt, bliver serviceret og løbende optimeret.

Gennem min karriere har jeg tilegnet mig nogle kompetencer, udover det rent faglige – fx tværfagligt samarbejde med andre håndværkere, maskinmestre og ingeniører. At være serviceminded overfor kunder og generelt være åben og imødekommende.

Hvorfor så BlueKolding? Fordi det er en spændende virksomhed med fokus på miljøet og den verden vi lever i. Jeg ser BlueKolding som en virksomhed, der får det bedste ud af dem, der arbejder der, og som udvikler det enkelte individ. I en verden, hvor der er større fokus på miljø end nogensinde før, er det fantastisk at være en af dem, som går forrest.

 

Trine 
Jeg er uddannet som civilingeniør i miljøteknik fra Aalborg Universitet. Det tager fem år at uddanne sig som civilingeniør. På mit studie lærte jeg en masse om spildevand og renseanlæg, om vandmiljøet i naturen, om drikkevand og affaldshåndtering.

Jeg har altid været glad for matematik og fysik, som var mine yndlingsfag i folkeskolen og også i gymnasiet. I gymnasiet valgte jeg desuden biologi, da jeg syntes, at naturen var interessant.

Jeg har været ansat i spildevandsbranchen i 15 år. Jeg har før BlueKolding været ansat i to kommuner, hvor jeg også arbejdede med spildevand og miljøbeskyttelsesloven. Jeg har også været privatansat, hvor jeg arbejdede med vandløbsmålinger.

Jeg arbejder som projektleder ved BlueKolding. Mine projekter omfatter forholdsvis store anlægsprojekter, hvor jeg skal stå for at få lagt nye kloakrør ned i jorden. Jeg står også for at få anlagt nye regnvandsbassiner og deltager i udviklingsprojekter ved BlueKolding. Jeg arbejder meget sammen med andre ingeniører, der rådgiver og hjælper mig fagligt med projekterne, og jeg arbejder også meget sammen med entreprenørfirmaerne, der skal lægge rørene i jorden. Desuden har jeg meget kontakt med de kunder, som bliver omfattet af et kloakprojekt.

Jeg tænker tit over, at et kloakrør er en lige linje og en cirkel. Kan man formlerne for disse, kan man groft sagt projektere et kloaksystem, fordi vandføringen (l/s) i et rør er lig med arealet af cirklen (m²) ganget med vandhastigheden (m/s) i røret, hvor vandhastigheden afhænger af faldet på ledningen (o/oo).

Sagt mere simpelt hænger min interesse for matematik og vandkredsløbet sammen og giver mening for mig i mit arbejde. Det motiverer mig, at jeg kan være med til at anlægge flotte regnvandsbassiner til opsamling og håndtering af regnvand.

 

Ditte
Jeg er uddannet biolog med speciale i mikrobiologi. Derfor har jeg en passion for det, øjet ikke kan se. Før jeg startede i arbejdet hos BlueKolding, arbejde jeg med bakteriologiske analyser af fødevarer. Jeg har altid haft en stor interesse for mikrobiologiske processer, og da mikroorganismer spiller en væsentlig rolle indenfor spildevandsrensning, så jeg mit snit til at søge ind til BlueKolding.

Jeg er ansat hos BlueKolding som mikrobiolog, og jeg hjælper til i laboratoriet, hvor vores primære opgave er at vedligeholde og kontrollere vores onlinemålere. Vi laver analyser på prøver fordelt på rensningsanlæggene primært for at sikre os, at vores målere registrerer præcist og rigtigt. Et rensningsanlæg er utrolig teknisk, og der er mange parametre, man skal holde styr på. Det meste er styret online, derfor kigger vi også dagligt på den indsamlede data for at sikre, at vi får omdannet/fjernet de stoffer, som der stilles krav til. I mit arbejde finder jeg det også interessant at nørde i de bakteriologiske processer, der foregår inden for rensning. Arbejdet hos BlueKolding passer utrolig godt til min uddannelsesmæssige baggrund, da jeg også her får lov til at kombinere det faglige med laboratoriearbejdet.

Spildevandsrensning er et område, der konstant er under udvikling, og BlueKolding er virkelig en spændende arbejdsplads, hvor der konstant sker udvikling.

 

Ingrid
Jeg er oprindelig uddannet matrikeltekniker (i dag vil det hedde en slags ”teknisk designer”). Derudover har jeg en merkonom i intern/eksternt regnskab.

Jeg var på et tidspunkt ansat på et mindre landinspektørkontor, hvor jeg også lavede løn og regnskab.

I 2015 Jeg blev headhuntet til BlueKolding, da man havde brug for en afløser til min kollega, der selv sad og håndterede opkrævninger af tilslutningsbidrag m.m. Samtidig ønskede BlueKolding at kombinere stillingen med en person, der kun aflaste i økonomiafdelingen. Det var denne jobskrivelse jeg slog til på, hvorpå jeg skiftede til BlueKolding efter 30 år i landinspektør-branchen.

Jeg forstod i første omgang ikke, hvordan en person med min baggrund var den rette til opgaverne, men det er jeg senere blevet helt klar over. For min erfaring med ejendomsdannelse, matrikulære viden m.m. kan ikke undværes, hvis man skal være i stand til at beregne og håndtere opkrævninger af tilslutningsbidrag.

For mig var det spændene at prøve noget nyt efter 30 år i en anden branche, samtidig var det spændene at se, hvordan ens evner fra en hel anden branche kan være så relevante i en totalt anderledes virksomhed. I dag er jeg rigtig glad for, at jeg skiftede branche.

 

Lene
Jeg hedder Lene og er ansvarlig for BlueKoldings kantine. Jeg har aldrig været bogligt stærk. I stedet for en tung uddannelse blev jeg derfor udlært i en skobutik.

Efter min læretid tog jeg ud at rejse med rygsæk, højskoleophold, vikarjobs i børnehave, plejehjem og tøjbutik. Tjente penge til rejse og til højskoleophold. Herefter fandt jeg ud af, at jeg gerne ville uddannes som ernærings- og husholdningsøkonom. Desværre blev jeg undervejs meget syg, og jeg var igennem en masse lægebesøg/sygehus. Undervejs fik jeg konstateret en kronisk sygdom med besked om, at jeg ikke ville komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Jeg var sygemeldt i en del år med sygehusophold mm. Så drømmen om ny uddannelse eller arbejde måttet jeg glemme. Jeg kom imidlertid i arbejde igen som fleksjobber, hvilket jeg har været i over 20 år. Pt. arbejder jeg 15 timer om ugen. Det første fleksjob var i receptionen i et badeland, derefter i køkkenet på et reklamebureau. De seneste syv år har jeg arbejdet som køkkenansvarlig hos BlueKolding. Jeg laver madplan, handler ind og laver budget.

Jeg er rigtig glad for Bluekolding, som er en fantastisk arbejdsplads, hvor der er plads til alle.

 

Ulrik
Jeg blev uddannet i 1992 som automatikmekaniker (reparatør på automatiske maskiner) ved en stor virksomhed i Nordborg på Als. Samme år startede jeg som rejsemontør ved et firma i Sønderborg, hvor jeg udførte nye installationer, service og vedligehold samt reparationer af pakkemaskiner, der transportsikrede paller med krympefolie, strækfolie ogsvøbefolie.

I 1998 besluttede jeg, at der skulle noget mere til, og jeg startede på Maskinmesterskolen i Fredericia, hvilket jeg afsluttede i december 2002. Herefter blev jeg vedligeholdelseschef i januar 2003 ved en fødevarevirksomhed i Nyborg efterfulgt af lignende stillinger.

I 2013 fik jeg job som driftsleder ved et teglværk på Sydfyn, hvorfra jeg 8 måneder senere blev headhuntet til et serviceværksted på Midtfyn som servicechef. Min opgave var her at rydde op i serviceafdelingen og få den op at køre bedre, hvilket lykkedes.

I 2018 startede jeg ved BlueKolding som projektleder, hvor jeg i dag hovedsageligt sidder med tekniske projekter på renseanlæg og vores vandværk i Christiansfeld.

Jeg synes, jobbet ved BlueKolding er yderst interessant, da der er nye tiltag og forandringer hver dag. Jeg har ikke to dage, der er ens, og jeg kan finde interesse og udfordringer i de fleste af opgaverne. Det er ikke alle opgaver i jobbet, der er lige interessante og udfordrende, men det er det, der gør, at man kan mærke forskellen og føler sig udfordret. Samtidig har jeg en masse gode, sjove og behagelige kollegaer.

I mine forrige job, har jeg haft personaleledelse, hvilket har været yderst interessant og udfordrende. Det er ikke direkte en del af jobbet i dag, men jeg har stadig med en masse forskellige mennesker at gøre, hvilket også er en stor drivkraft i sig selv.

 

Hans
Jeg er 1. februar startet i rollen som økonomichef hos BlueKolding med det overordnede ansvar for økonomifunktionen. Vi er organiseret i fem selskaber, som hver kræver sit særlige fokus. Rollen i vores økonomifunktion er at sikre en korrekt rapportering, og at BlueKolding altid overholder gældende lovgivning på området. Samtidig skal jeg være med til at sikre at BlueKoldings investeringer, indtægter og udgifter hænger sammen

Min uddannelsesmæssige baggrund tager afsæt i en gymnasial uddannelse på Handelsskolen i Grindsted efterfulgt af en kontorelevuddannelse hos en produktionsvirksomhed. Herefter tog jeg en bachelor i almen økonomi ved Handelshøjskole Syd i Esbjerg. Derefter tog jeg et sabbatår, hvor jeg tjente penge som tennis- og badmintontræner, så jeg kunne tage på en seks måneders rygsækrejse til Nepal, Indien og Afrika. Dernæst læste jeg på cand. merc i industriøkonomi, administration og styring ved Handelshøjskolen i Århus. Mit første job som såkaldt ”Controller” var hos Danfoss i Silkeborg, hvor jeg var fabrikscontroller. Sidenhen har jeg været ansat som Controller, Senior Controller, Controlling Manager og økonomichef hos flere danske og internationale virksomheder såsom Tholstrup Cheese, Carlsberg Danmark, Dinex og Alfa Laval.

Som det fremgår, har jeg ikke en revisormæssig baggrund, men jeg har løbende tilegnet mig en dyb og bred viden inden for regnskab i de forskellige roller, jeg har haft i mere end 25 år på arbejdsmarkedet.

Ledelse er noget, jeg også har fokuseret på i min karriere. Det har altid være interessant for mig at se og forløse potentialet hos mine medarbejdere, som skal tilpasses det enkelte individs ønsker og ambitioner.