Slide

Fuld fart på kampen for endnu bedre vandmiljø i Kolding Kommune

BlueOverview er navnet på det nye system, der skal overvåge samtlige BlueKoldings såkaldte overløbsbygværker.

Overløbsbygværkerne er de steder i kloaksystemet, hvor regnfortyndet spildevand kan løbe over, når kloaksystemet er presset af kraftig regn. Ved årsskiftet begyndte installationen af de nye målere i dem, som både vil give et detaljeret overblik over overløbene og styrke beslutningerne om udbygning af kloaksystemet.

Vi hører jævnligt om overløb og udledning af spildevand i naturen, og det skaber bekymring, fordi større mængder urenset spildevand påvirker vandmiljøet. BlueKolding opruster løbende i kampen for at undgå overløb. Et vigtigt våben er BlueOverview, som skal medvirke til at skabe et fuldt og konstant overblik over alle overløb i Kolding Kommune.

Indtil nu har der været stor usikkerhed om, hvor store mængder spildevand, der slipper ud i naturen via overløbsbygværkerne. Nogle steder har det ikke været muligt at etablere strømforsyning til målerne, andre steder har teknologien i målerne givet en usikkerhed på op til 50 procent; derfor har praksis været at vurdere mængden af udledning på såkaldte ”beregnede værdier”. Heldigvis er teknologien nu så god, at vi med større præcision kan se omfanget af overløb. Over halvdelen af målerne er allerede installeret. De resterende vil efter al sandsynlighed være oppe at køre i midten af april.

Vi forhindrer selvfølgelig ikke overløb ved bare at overvåge. Men det styrkede indblik i hvor og hvornår overløb finder sted gør, at BlueKolding kan træffe endnu kvalificerede beslutninger om, hvor kloaksystemet bør udbygges for netop at minimere overløbene. Det er afgørende, fordi kloaksystemet i Kolding og omegn, ligesom i resten af Danmark, er udfordret af stigende og kraftigere regnmængder. Det er et kapløb med tiden, og oversvømmelserne, at få moderniseret  kloaksystemet hurtigt og effektivt, men BlueOverview vil fremadrettet medvirke til, at vi ved, hvor vi skal sætte ind og forny først.

Mens vi arbejdet på at få BlueOverview installeret og sat i drift, arbejder BlueKolding allerede på at nedbringe overløb på andre måder. Vi har eksempelvis investeret næsten 80 mio. kr. i en ny pumpestation og transportledning til vores renseanlæg i Agtrup, og det vil i sig nedbringe antallet af overløb til Kolding Fjord fra ca. 15 til et eller to om året. Vi kommer aldrig til helt at undgå overløb, men vi arbejder på at minimere dem så meget som overhovedet muligt.

Faktakboks - Overløb sker, når det regner kraftigt. Den forøgede vandmængde gør, at kloakkerne ikke kan følge med. Til at lede vandet væk er der en slags ”nødventil” kaldet et overløbsbygværk. - Et overløbsbygværk er en sikring på kloaksystemet, som gør at vandet ikke løber baglæns og ind i huse og haver eller overbelaster rensningsanlægget. I stedet leder det en begrænset mængde fortyndet spildevand ud i vandmiljøet. Overløb er aldrig optimalt, men det er en nødvendig sikkerhedsfunktion i kloaksystemet. - Registrering og beregning af overløbshændelser tager udgangspunkt i den såkaldte ’Vejlemodel’, hvor både sandt overløb og betinget overløb måles. - Sandt overløb er, når niveauet i et overløbsbygværk stiger op til selve overløbsrøret. Hvis dette er stabilt i mere end et minut, registreres overløbet. Herefter starter en beregning af flowmængden af spildevandet samt varighed for hændelsen. - Betinget overløb, i forsimplet form, er karakteriseret ved en begyndelses- og en afslutningstid. Det er en betinget hændelse, når der har været sandt overløb i en sammenhængende tid. Det er altså først et betinget overløb, når denne betingelse er opfyldt.

Faktakboks

  • Overløb sker, når det regner kraftigt. Den forøgede vandmængde gør, at kloakkerne ikke kan følge med. Til at lede vandet væk er der en slags ”nødventil” kaldet et overløbsbygværk.
  • Et overløbsbygværk er en sikring på kloaksystemet, som gør at vandet ikke løber baglæns og ind i huse og haver eller overbelaster rensningsanlægget. I stedet leder det en begrænset mængde fortyndet spildevand ud i vandmiljøet. Overløb er aldrig optimalt, men det er en nødvendig sikkerhedsfunktion i kloaksystemet.
  • Registrering og beregning af overløbshændelser tager udgangspunkt i den såkaldte ’Vejlemodel’, hvor både sandt overløb og betinget overløb måles.
  • Sandt overløb er, når niveauet i et overløbsbygværk stiger op til selve overløbsrøret. Hvis dette er stabilt i mere end et minut, registreres overløbet. Herefter starter en beregning af flowmængden af spildevandet samt varighed for hændelsen.
  • Betinget overløb, i forsimplet form, er karakteriseret ved en begyndelses- og en afslutningstid. Det er en betinget hændelse, når der har været sandt overløb i en sammenhængende tid. Det er altså først et betinget overløb, når denne betingelse er opfyldt.