Slide

Fra bænk… til bygning… til by

BlueKolding arbejder for at skabe en mere bæredygtig fremtid. En fremtid, hvor intet går til spilde, men hvor det, vi i dag betragter som spild, skaber værdi i en ny sammenhæng. For eksempel kan vores spildevand bruges til at opvarme bænke, bygninger og måske endda byer

BlueKolding har længe arbejdet med teknologi, der gør det muligt at udnytte varmen fra spildevandet. Nu håber selskabet på, at det bliver muligt at varme en hel by op.


Bænken
Da Koldings nye bybusterminal blev indviet for seks år siden, havde den som den første af sin slags i Danmark – og muligvis verden – fået udstyret venterummet med bænke, der er opvarmede ved hjælp af varmen fra byens spildevandssystem. Resultatet blev, at bænkene i dag har en temperatur på 25-30 grader om vinteren, så ventetiden foregår under mere behagelige omstændigheder.

Opvarmningsprojektet standsede imidlertid ikke med en bænk. De var nemlig blot første skridt i en større plan om at udnytte energiressourcerne i spildevandet bedre.

Bygningen
Der var både bifald og royale håndtryk til BlueKoldings direktør, Per Holm, og designer Birkir Gudmondsson ved Danish Design Awards i 2017. BlueKolding vandt nemlig prisen i kategorien “Clean Solutions” i konkurrence med blandt andre den internationalt anerkendte arkitekt, Bjarke Ingels. Det var opvarmningen af de ca. 150 orange lejligheder i Design City i Kolding med energien fra spildevand, der indbragte BlueKolding prisen og hæderen.

Efter udviklingen af bænkene på busterminalen hævede BlueKolding nemlig ambitionsniveauet, og det resulterede i, at godt 200 studerende i ungdomsboligerne nu kan holde varmen på grund af spildevand.

Byen

Efter succesen med bænken og bygningen undersøger BlueKolding sammen med Kolding Kommune, om spildevand også vil kunne varme en hel by op. Projektet er i en tidlig undersøgelsesfase, men målsætningen er at landsbyen Sdr. Stenderup, sydøst for Kolding, med omkring 500 indbyggere, kan blive varmet op med energien fra spildevandet.

Om udsigterne for projektet fortæller Per Holm:

”Lige nu arbejder vi med at de tekniske og lovgivningsmæssige elementer, der skal muliggøre i energiudnyttelsen af temperaturen i spildevandet – det er f.eks. tilladelser, priser osv., som skal undersøges. Ambitionen er at vi sammen med Kolding Kommune og TreFor kan udvikle et projekt, der giver mening i forhold til miljøet, energiudnyttelse og kundernes privatøkonomi”

Hvorfor gør BlueKolding så det her i stedet for at koncentrere sig om rensning af spildevand?

”Vi tror på, at vi som selskab, og som samfund i det hele taget, er nødt til at hæve ambitionsniveauet for vores miljø- og klimaindsats. Det er ikke nok at gøre mindre skade, end vi har gjort hidtil, ved f.eks. bare at rense spildevandet. Når vandet også indeholder energi, f.eks. i form af varme og næringsstoffer, så føler vi en forpligtigelse til at udnytte det, og dermed gøre mere gavn,” fortæller Per Holm.

De indledende undersøgelser, der udføres af Rambøll, skal afklare, om der er varme nok i spildevandet til at kunne erstatte gasfyr med lokal fjernvarme. Næste fase vil i så fald blive at undersøge den samlede projektøkonomi ved anlæg ud til hver enkelt ejendom i landsbyen, og på den baggrund afklare om de private grundejere vil være med til den pris, det vil koste.

Højvande ved bænk