Efterskolelever fra Ågård efterskole hjælper BlueKolding

De tre 10-klasseselever på Ågård efterskole, Ella, Lucas og Anja, har i forbindelse med deres IBO-forløb skullet finde løsninger på virksomheders problemer.

De tre 10-klasseselever på Ågård efterskole, Ella, Lucas og Anja, har i forbindelse med deres IBO-forløb skullet finde løsninger på virksomheders problemer. De tre elever valgte BlueKolding som virksomhed, hvor de har arbejdet med, hvordan vi kan forhindre, at de forkerte ting ender i toilettet.

Her i BlueKolding har vi fokuseret meget på oplysning og vejledning til kunderne – eleverne kom derimod med et mere teknisk løsningsforslag: Forslaget var simpelthen et ”vatpindefilter” på de rør der leder spildevandet fra den enkelte ejendom til fælleskloakken. De havde sågar tænkt over et todelt system, der kunne fjerne det organiske materiale i spildevandet, imens affald ville blive fanget.

Teoretisk set kan elevernes forslag meget muligt lade sig gøre. PT. er der nogle udfordringer, f.eks. opsætningen af filtre, tømning af samme når de stopper til samt en række lovgivningsmæssige forhold.

Det bliver altså ikke i nær fremtid, at elevernes forslag bliver implementeret. Men forslaget er godt, relevant og debatskabende, fordi det tager fat i essensen af det faktum, at hvis vi skal sikre et godt miljø i fremtiden, så skal alle give en hånd med, og vi skal fortsætte med at finde innovative løsninger på eksisterende problemstillinger.

 

Tak til Ella, Lucas, Anja og Ågård efterskole for et godt og spændende samarbejde.