Drikke- og spildevandsbranchen klimapositive inden 2030

BlueKolding har aktivt indmeldt data til Miljøstyrelsen om selskabets energieffektivitet, energiproduktion, spildevandsrensning mm. Det har mange andre selskaber i vandsektoren ligeledes gjort, og det ser lovende ud. De danske drikke- og spildevandsselskaber forventes nemlig at være klimapositive inden 2030 

Miljøstyrelsen forventer, at vandsektoren er klimapositiv inden 2030, og allerede i 2025 forventes det, at optaget af klimagasser er større end udledningen. Der er dermed en forventning om, at vandsektoren vil opfylde Klimaplanens mål om, at vandsektoren skal være klimaneutral i 2030.

Data fra vandselskaberne viser, at de også er langt ift. energiudnyttelse. Der skal dog stadigvæk nye initiativer til for, at hele vandsektoren når målet om at blive energineutral i 2030. BlueKolding er imidlertid langt i denne proces, forklarer Karin Refsgaard: ”Vi er heldigvis godt med i BlueKolding. Vi har vores spildevandsturbine, som udnytter energien i det rensede spildevand, inden det sendes ud til recipienten. Vi har solceller på vores anlæg, vi bruger varmen fra spildevandet til at opvarme bygninger, og sidst men ikke mindst har vi nu investeret ekstra meget i vores biogasproduktion.”

Mange steder i verden er vandsektoren en stor miljø- og klimasynder. Dette er imidlertid ikke længere tilfældet i Danmark, hvilket skyldes en stor indsats fra såvel BlueKolding lokalt som hele den danske vandsektor: ”Der er, i et bredere perspektiv, dermed også håb om, at andre lande lader sig inspirere af vores indsats, så vi kan vende udviklingen og gå fra mindre skade til mere gavn” fortæller Karin Refsgaard.

Til trods for, at det er frivilligt for vandselskaberne at indsende data, repræsenterer indberetningerne 75 procent af den omsatte vandmængde hos drikkevandsselskaberne og hele 87 procent hos spildevandsfirmaerne.

 

Hvis du vil vide, mere kan du læse Miljøstyrelsens pressemeddelelse her: https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2021/maj/den-danske-vandsektor-godt-paa-vej-til-at-blive-klimapositiv/

Du kan desuden finde en uddybning af resultaterne i dette arbejdsnotat fra Miljøstyrensen: https://mst.dk/media/220515/arbejdsnotat-parismodel-for-vandsektoren-20-maj-2021.pdf