Boligforbedring

Seneste nummer af Boligforbedring lander snart i din postkasse. Der er mange spændende artikler - også om BlueKolding. I dette nummer kan du blive klogere på, hvordan og hvorfor vi separatkloakerer rundt i Kolding

Separatkloakering- Hvordan og hvorfor?
I fælleskloakerede områder løber regnvand fra veje, pladser og tage ned i samme kloakrør som
spildevandet fra toilet, køkken, bad osv. Under skybrud kan kloakken blive så fyldt, at spildevandet
presses tilbage og oversvømmer din kælder eller løber urenset ud i vandløb, fjord og bælt.
Interesseret? Du kan læse resten af artiklen i Boligforbedring.

Boligforbedring er i din postkasse omkring d. 19 august, men hvis du ikke kan vente, så kan du læse onlineudgaven allerede nu. Bare følg linket her.