Slide

BlueKolding vil udnytte 100 fodboldbaner til bedre biodiversitet

Cirka 100 fodboldbaner. Så meget fylder arealerne omkring BlueKoldings bassiner og renseanlæg i Kolding Kommune. Og nu skal de mange tusinde kvadratmeter gøre gavn i naturens tjeneste.

Cirka 100 fodboldbaner. Så meget fylder arealerne omkring BlueKoldings bassiner og renseanlæg i Kolding Kommune. Og nu skal de mange tusinde kvadratmeter gøre gavn i naturens tjeneste. BlueKoldings bestyrelse har vedtaget en biodiversitetsstrategi, der skal sikre bedre betingelser for den vilde natur omkring selskabets bassiner og anlæg.

Biodiversiteten er under pres, og antallet af både dyre- og plantearter falder hurtigere end nogensinde. Så når man råder over store naturarealer, der kan være hjemsted for planter, insekter og økosystemer, hvis bare man lader dem være i fred, så har man nærmest pligt til at gøre det.

Naturen får frit spil – næsten

Det mener BlueKolding, hvis flere end 200 regnvands- og sparebassiner sammen med 5 renseanlæg dækker et areal, der svarer til omkring 100 fodboldbaner.

”BlueKoldings vision er ’en sund, ren og klimasikker kommune og en verden, hvor intet går til spilde.’ Det gælder selvfølgelig også de arealer, vi råder over, og derfor er det helt naturligt, at vi udnytter arealerne til at styrke biodiversiteten i Kolding Kommune,” siger formanden for BlueKoldings bestyrelse, Tobias Jørgensen (V).

Arealerne omkring nogle af BlueKoldings bassiner og anlæg bliver plejet, græsset bliver slået og buske og træer beskåret. Fremover skal det kun ske i det omfang, det er nødvendigt for, at de tekniske anlæg kan opfylde deres funktion.

”Selvom bassinerne for det meste passer sig selv, er der tale om tekniske anlæg, som vi skal kunne komme til for at vedligeholde dem, når det er nødvendigt. Derfor er vi nødt til at sikre adgangsveje til og fra anlæggene, forklarer Inger Wiuff Jørgensen, der er agronom hos BlueKolding.

Bedre miljø og livsbetingelser

Hun står bag biodiversitetsstrategien, som selskabets bestyrelse vedtog på sit sidste møde i 2023.

”Strategien markerer vores dedikation til at beskytte og forbedre vores fælles miljø og livsbetingelser, både til vands og til lands. Ved at ændre nogle arbejdsrutiner, lade græsset gro og give plads til f.eks. insekthoteller, sten- og kvasbunker, jorddiger og insektvenlig beplantning kan vi give biodiversiteten langt bedre betingelser og bidrage til FN’s Verdensmål nr. 15 om Livet på Land,” siger Inger Wiuff Jørgensen.

Hun ser frem til at føre strategien ud i livet i samarbejde med Kolding Kommune og de mennesker, der bor tæt på BlueKoldings bassiner og anlæg. Det samme gør bestyrelsesformanden.

”Regnvandsbassinerne er små oaser i landskabet og er populære at gå eller løbe ture omkring. Nu forener vi det rekreative med biodiversitet, så både mennesker, planter og dyr kan have glæde af bassinerne og arealerne omkring dem. Det giver rigtig god mening,” siger Tobias Jørgensen.

For yderligere oplysninger kontakt gerne Inger Wiuff Jørgensen, BlueKolding, på tlf. 2367 9900.

BlueKolding vi udnytte de store arealer omkring sine mange regnvandsbassiner, som dette i Christiansfeld, til at styrke biodiversiteten og give dyr og planter bedre betingelser.

BlueKolding vi udnytte de store arealer omkring sine mange regnvandsbassiner, som dette i Christiansfeld, til at styrke biodiversiteten og give dyr og planter bedre betingelser.