BlueKolding vært for NEPTUN-seminar om LAR ved større bygninger

På seminaret kan du høre mere om hvilke muligheder, der findes for selv at håndtere eget regnvand på egen grund i stedet for afledning til det offentlige kloaksystem, samt hvilke merværdier det giver. Du vil også lære mere om kloakmesterens, kommunens og spildevandsselskabets respektive roller ved lokal håndtering af regnvand. Derudover holdes et oplæg om, hvordan en tysk kommune håndterer LAR.

På seminaret d. 14/10-21 kan du høre mere om hvilke muligheder, der findes for selv at håndtere eget regnvand på egen grund i stedet for afledning til det offentlige kloaksystem, samt hvilke merværdier det giver.

Du vil også lære mere om kloakmesterens, kommunens og spildevandsselskabets respektive roller ved lokal håndtering af regnvand. Derudover holdes et oplæg om, hvordan en tysk kommune håndterer LAR.

Seminariet afholdes både fysisk og online. Når du registrerer dig via linket til højre, skriv da i kommentarfeltet om du deltager fysisk eller online.

PROGRAM:

Kl. 13.00-13.15 Velkomst og kort præsentation af NEPTUN-projektet om LAR og klimatilpasning v. CLEAN Danmarks miljøklynge

Kl. 13.15-14.00 Hvad er LAR ved større bygninger, og hvordan planlægges LAR samt merværdier ved LAR? v. Peter Bassø Duus og Mads Harder Danielsen, WSP

Kl. 14.00-14.15 Pause

Kl. 14.15-15.15 Projektering og dimensionering af LAR-anlæg samt ”hvad skal du være opmærksom på” v. Tommy V. Petersen, Learnmark

Kl. 15.15-15.45 Erfaringer fra Tyskland med LAR – bemærk indlægget er på engelsk v. Dietmar Sperfeld, FBR

Kl. 15.45-16.15 Kaffe og kage

Kl. 16.15-16.30 Kommunens rolle ved LAR, herunder nedsivningstilladelser v. Bjarne Rasmussen, Middelfart Kommune

Kl. 16.30-16.45 Spildevandsselskabets rolle ved LAR, herunder tilbagebetaling af kloaktilslutningsbidrag for regnvand v. Trine Dam Larsen, BlueKolding

Kl. 16.45- 17.00 Det videre arbejde med LAR og mulighed for tilmelding til seminar nr. 2 om konkret planlægning og projektering af egne LAR-anlæg v. CLEAN

Kl. 17.00 Tak for i dag v. CLEAN

Læs om konkrete cases her.

Neptun

Tak til alle som deltog i arrangementet.

Du kan se præsentationen fra seminaret her.