BlueKolding overvåger spildevandet for Covid-19

1. juli er BlueKolding sammen med mange andre af landets forsyningsselskaber begyndt at screene spildevand for COVID-19.

”Vi er glade for at vores teknologi og ressourcer kan bruges på dette område, og vi er stolte over at kunne tage del i kampen mod COVID-19”, fortæller miljøchef i BlueKolding Karin Refsgaard.

Spildevandsovervågningen

Der foretages spildevandsovervågning for COVID-19 på dit lokale renseanlæg i periode 1. juli til 1. august. Det betyder, at der dagligt tages prøver af spildevandet for at følge med i smitteudviklingen i lokalområdet. Spildevandsovervågningen ændrer intet ved din normale hverdag.

Spildevandet, der skal overvåges, kan stamme fra flere tusinde husstande, og det er ikke muligt at identificere enkelte personer, der evt. måtte være smittet. Spildevandsovervågningen kan således kun følge den generelle udbredelse af smitte i området.

Staten dækker de udgifter, Spildevandsselskaberne må have i forbindelse med. Overvågningen af spildevandet. Du som forbruger betaler således ikke for indsatsen. Overvågningen af spildevandet i dit lokalområde påvirker ikke de gældende anbefalinger om persontest og krav om coronapas. Du opfordres også stadig til at følgemyndighedernes øvrige anbefalinger om smitteforebyggelse.

Du kan læse mere om projektet og se smitteudviklingen i dit lokalområde på covid19.ssi.dk 

På billedet ses den første Covid-19 prøve, som er taget på BlueKoldings centralrenseanlæg i Agtrup.