Slide

BlueKolding er nomineret til Verdensmålsprisen

Hvert år uddeler Business Kolding Verdensmålsprisen til en organisation eller virksomhed i Kolding Kommune, som arbejder med et eller flere af FN’s verdensmål.

BlueKolding er blevet nomineret til den fornemme pris for sin miljøindsats. Alene det faktum, at vi som hele Koldings miljø-, energi- og klimaselskab renser ca. 15 milliarder liter spildevand hvert år, betyder selvsagt, at BlueKolding gør en stor indsats for klimaet. Det er dog ikke alene spildevandsrensning, vi er blevet nomineret for. Vi mener nemlig ikke det er nok at reducere miljøbelastningen. Vores mål er at vende udviklingen.

Under mottoet ”fra mindre skade til mere gavn” tænker BlueKolding blandt andet produktion af vedvarende energi ind i behandlingen af spildevand. Lige nu producerer BlueKolding strøm nok til at dække 400 husstandes behov. F.eks. benyttes slammet fra rensningen af spildevand til at producere biogas til strømproduktion. Efterfølgende bruges slammet til gødning i landbruget. Vi har brugt pladsen på vores anlæg til opsætning af solceller. Vi udnytter også energien i vandet ved hjælp af verdens måske første spildevandsturbine: Det rensede spildevand producerer el ved at løbe gennem en turbine, inden det ledes ud i Lillebælt. I Kolding Åpark indgår overskudsvarmen fra spildevandet desuden i opvarmning af ungdomsboliger og bænke i området.

Blue Koldings indsats på klimaområdet skal også tjene som eksempel og inspiration for andre. Derfor inviteres såvel danske som udenlandske virksomheder og organisationer løbende indenfor for at se projekterne. På den måde får vi udbredt budskabet om, at det faktisk er muligt at vende udviklingen og skabe en verden, hvor intet behøver gå til spilde.

Medlemmer af Business Kolding kan stemme på de nominerede til Verdensmålsprisen indtil onsdag d. 24. februar, hvor vinderen bliver kåret.

Du kan se mere om BlueKoldings miljøindsats og nomineringen i Business Koldings video her.

På billedet ses centralrenseanlægget i Agtrup, hvor der bliver etableret nye bassiner, der i alt kan rumme 14 mio. liter. Bassinerne skal håndtere de stigende vandmængder, der i fremtiden bliver pumpet ud til rensning på anlægget.
  • Prisen er en del af Business Koldings årlige Award-show
  • Verdensmålsprisen tildeles en organisation eller virksomhed i Kolding Kommune, der arbejder med et eller flere af FN’s 17 verdensmål.
  • Bæredygtighed, klimadagsordenen, cirkulær økonomi eller andre dele af verdensmålene skal være en integreret del af strategien og forretningsgrundlaget i virksomheden.
  • Udover BlueKolding er SHEworks og Syddansk Universitet i år nomineret til Verdensmålsprisen
  • I stedet for det fysiske show bliver priserne i år delt ud løbende, hvor vinderne annonceres på de sociale medier