BlueKolding bygger nyt vandværk i Christiansfeld

Længere tids debat om fremtiden for vandforsyningen i Christiansfeld er foreløbig forbi. Bestyrelsen i BlueKolding, som har ansvaret for vandforsyningen i en del af Christiansfeld, besluttede på sit møde torsdag at opføre et nyt vandværk i byen.

Længere tids debat om fremtiden for vandforsyningen i Christiansfeld er foreløbig forbi. Bestyrelsen i BlueKolding, som har ansvaret for vandforsyningen i en del af Christiansfeld, besluttede på sit møde torsdag at opføre et nyt vandværk i byen.

Der har gennem længere tid været debat om vandforsyningen i Christiansfeld. Byens vandværk på Toftegaardsvej er nedslidt, og det betyder, at BlueKolding, som har ansvaret for vandforsyningen i en del af Christiansfeld, har udfordringer med at garantere både driften og forsyningen af rent drikkevand. Dertil kommer, at BlueKoldings hovedopgave og -kompetence er spildevand og ikke vandforsyning, og derfor har selskabet drøftet mulighederne for at sælge vandværket.

Nyt vandværk i 2017

Men nu har BlueKoldings bestyrelse sat en foreløbig stopper for diskussioner og drøftelser.

“Vi har besluttet, at standarden af vandværket og de installationer, der hører til, hurtigst muligt skal bringes op på en god og tidssvarende standard,” fortæller bestyrelsesformand i BlueKolding, Knud Erik Langhoff.

Rent praktisk betyder det, at der skal bygges et nyt vandværk i Christiansfeld. Et arbejde, der efter planen skal være afsluttet allerede inden udgangen af 2017.

“Med det nye vandværk vil drifts- og forsyningssikkerheden for kunderne i Christiansfeld være sikret i de kommende mange år,” konstaterer Knud Erik Langhoff.

Ikke en kernekompetence hos BlueKolding

Det tidligere Christiansfeld Vand, som i dag hedder BlueKolding Vand, er lidt et stedbarn i BlueKoldings struktur. Selskabet har først og fremmest ansvaret for at aflede og rense spildevand fra Koldings Kommunes flere end 90.000 borgere og virksomheder. Et ansvar, som selskabet selv har udvidet til at omfatte produktion af varme og el til både sine egne bygninger og anlæg og til eksempelvis ungdomsboligerne i Design City.

Vandforsyning er med andre ord ikke det BlueKolding gør mest i. At selskabet alligevel ejer og driver vandforsyningen i Christiansfeld skyldes en gammel aftale i forbindelse med kommunalreformen tilbage i 2007.

Gammelt vandværk